Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Tuesday, 25 June 2013 00:00

Wezwanie do odbioru depozytu - 25.06.2013

S T A R O S T A  N O W O M I E J S K I

w dniu 25 czerwca  2013 r.

 

W Z Y W A

DO ODBIORU DEPOZYTÓW

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz. 1537) niniejszym
w z y w a m osoby uprawnione do odbioru niżej wymienionych depozytów, przechowywanych w magazynie biura rzeczy znalezionych w terminie 3 lat.

 

NR z księgi magazynowej

Nazwa przedmiotu

1.

Rower górski

2.

Rower górski

10.

Rower górski

11.

Rower

17.

Rower „składak”

18.

Rower górski

19.

Rower

20.

Rower

22.

Portmonetka

24.

Telefon komórkowy NOKIA

25.

Telefon komórkowy NOKIA

26.

Kluczyk

27.

Telefon komórkowy Sony Ericsson

28.

Telefon komórkowy Siemens

30.

Kluczyki samochodowe

31.

Kluczyki samochodowe

32.

Podbierak do ryb

35.

Klucze

36.

Klucze

37.

Klucze samochodowe

38.

Klucze samochodowe

39.

Kołpaki samochodowe

40.

Klucze

41.

Klucze samochodowe

42.

Komplet kluczy

44.

Torba

45.

Telefon komórkowy SAMSUNG

46.

Rower

47.

Rower górski

48.

Telefon komórkowy SAMSUNG

49.

Telefon komórkowy SAMSUNG

50.

Koło samochodowe

51.

Klucze

53.

Rower górski

54.

Torba podróżna

55.

Rower

56.

Telefon komórkowy SAMSUNG

57.

Wyzwalacz

59.

Etui

60.

Portfel

61.

Telefon komórkowy NOKIA

62.

Komplet kluczy

63.

Rower

64.

Telefon komórkowy HP

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się
do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
(Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  pok. 24, tel. 56 – 47 24 224).

 

2. Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

 

3. Zgodnie z art. 2 i art. 4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia wezwania, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

4. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie,
a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.

 

5. Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. W przypadku nie ustalenia osoby uprawnionej         do odbioru rzeczy nastąpi ich likwidacja w trybie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych  depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537). 

Read 2852 times