Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Friday, 13 December 2013 00:00

Wezwanie do odbioru depozytów - 23.12.2013

S T A R O S T A  N O W O M I E J S K I

w dniu 13 grudnia  2013 r.

 

W Z Y W A

DO ODBIORU DEPOZYTÓW

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz. 1537) niniejszym
w z y w a m osoby uprawnione do odbioru niżej wymienionych depozytów, przechowywanych w magazynie biura rzeczy znalezionych w terminie 3 lat.

 

NR z księgi magazynowej

Nazwa przedmiotu

67.

Rower górski

68.

Rower górski

69.

Rower górski

70.

Rower typu „damka”

71.

Rower typu „damka”

72.

Rower górski

73.

Rower typu „damka”

74.

Rower górski

75.

Rower typu „damka”

76.

Rower górski

 

Jednocześnie informuję, że:

 

1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się
do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
(Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  pok. 24, tel. 56 – 47 24 224).

 

2. Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

 

3. Zgodnie z art. 2 i art. 4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia wezwania, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

4. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie,
a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.

 

5. Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. W przypadku nie ustalenia osoby uprawnionej   do odbioru rzeczy nastąpi ich likwidacja w trybie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych  depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537). 

Read 3033 times