Main content

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Name Position Phone Fax
Andrzej Ochlak Starosta Nowomiejski 56 472 42 20 56 472 42 22
Katarzyna Trzaskalska Wicestarosta Nowomiejski 56 472 42 20 56 472 42 22
Halina Bartkowska Skarbnik Powiatu 56 472 42 15 56 472 42 22
Ewa Kalisz - Górzkowska Sekretarz Powiatu 56 472 42 03 56 472 42 22
Krzysztof Puwalski Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa 56 472 42 18 56 472 42 22
Andrzej Korecki Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji 56 472 42 31 56 472 42 22
Małgorzata Jeda Powiatowy Rzecznik Konsumentów 56 472 42 25 56 472 42 22
Andrzej Samsel Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 56 472 42 37 56 472 42 22
Jolanta Haska Pełnomocnik Zarządu ds. Organizacji Pozarządowych 56 474 22 21
Anna Andrzejczak Kierownik Biura Rady Powiatu 56 472 42 26 56 472 42 22
Daniela Block Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 56 472 42 13, 56 472 42 16, 56 472 42 17 56 472 42 22
Ewelina Kubacka Obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu 56 472 42 24 56 472 42 22
Jolanta Domżalska Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości 56 47 44 221 56 47 24 222
Krzysztof Grześkiewicz Geodeta Powiatowy/Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 56 47 24 233 56 47 24 222
Alina Banaszewska Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych 56 472 42 12 56 472 42 22