Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Tuesday, 29 December 2015 15:15

Uproszczone Plany Urządzenia Lasu

Written by 

Na podstawie art. 22 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302).

Starosta Nowomiejski zatwierdza

na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w następujących obrębach geodezyjnych: Bratuszewo, Brzozie Lubawskie, Kąciki, Krzemieniewo, Kurzętnik, Lipowiec, Mikołajki, Nielbark, Otręba, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice i Wielkie Bałówki,  położonych na terenie gminy Kurzętnik.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzania lasu. Obowiązek sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa stosownie do cytowanych wyżej przepisów należy do starosty. Wykonany projekt uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzono zgodnie z w/w rozporządzeniem z dnia 12.11.2012 r. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o lasach, uzyskano pozytywną opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica.

Gotowy projekt poddano przewidzianej przepisami procedurze uzgodnieniowej tj. wyłożono do publicznego wglądu na okres 60 dni. Właściciele gruntów leśnych zostali indywidualnie powiadomieni o przystąpieniu do sporządzenia planów i możliwości czynnego uczestnictwa w planowaniu, w tym wnoszenia uwag i wniosków. Złożone uwagi zostały rozpoznane w drodze decyzji administracyjnych.