Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Wednesday, 23 December 2015 11:03

XV Sesja Rady Powiatu

Written by 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 29 grudnia 2015 roku o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XV Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wręczenie wyróżnienia dla firmy Biogal Sp. z o.o.
4. Powołanie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2034 ze zmianami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2015 r. ze zmianami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/33/99 Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia 12 kwietnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu nowomiejskiego oraz uchwalenia regulaminu w/w Straży.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Read 2107 times