Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Monday, 14 December 2015 12:06

Spotkanie integracyjne rodzin zastępczych

Written by 

Zgodnie z zapisem art. 77 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015r. poz. 332 z późn. zm.) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zobowiązany jest do pomocy rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu. W związku z powyższym 11.12.2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim koordynatorzy tj. Pani Ewelina Suszyńska oraz Pani Anna Spalik zorganizowały spotkanie integracyjne rodzin zastępczych objętych ich wsparciem do uczestnictwa w którym zaprosiły łącznie 19 rodzin zastępczych oraz małżeństwo prowadzące Rodzinny Dom Dziecka. Wyżej wymienione spotkanie obejmowało dwie części a do jego poprowadzenia zaangażowano Panią Annę Faltynowską oraz Panią Małgorzatę Gołdon. W części pierwszej Pani A.Faltynowska poruszyła kwestię edukacji zawodowej oraz roli rodzica jako doradcy edukacyjno – zawodowego z kolei w części drugiej Pani M.Gołdon przybliżyła tematykę prawidłowego zaspokajania potrzeb u dzieci, komunikacji interpersonalnej oraz spędzania czasu wolnego. Niniejsze spotkanie i poruszane na nim kwestie cieszyło się dużym zainteresowaniem a jego uczestnicy bardzo chętnie brali udział w poruszanych dyskusjach dzieląc się własnymi doświadczeniami wynikającymi z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Ewelina Suszyńska

Read 1427 times