Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Thursday, 10 December 2015 13:19

Podsumowanie pobytu uczennic ZSZ w Kurzętniku w Niemczech – praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach gastronomicznych

Written by 

Zgodnie z podpisaną umową na realizację przez ZSZ w Kurzętniku projektu „W życzliwej szkole marzenia stają się celem – praktyki zawodowe w Niemczech” w ramach programu Erasmus+, druga grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła dwutygodniowe praktyki.
Gospodarzem podejmującym młodzież była ponownie BBS Wildeshausen – niemiecka szkoła zawodowa z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym młodzieży.
Wyjazd naszych sześciu praktykantek do BBS Wildeshausen poprzedziło wiele działań w szkole. W ramach przygotowania do wyjazdu uczniowie przeszli 30-sto godzinny kurs języka niemieckiego zawodowego, 9-cio godzinne warsztaty z pedagogiem szkolnym – tzw. wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz 5-cio godzinne warsztaty przygotowania kulturowego. Ponadto odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kurs udzielania pierwszej pomocy. Opiekę nad młodzieżą sprawowała Pani Mirosława Ochlak- nauczyciel języka niemieckiego.
W pierwszym tygodniu zajęć uczniowie doskonalili swoje umiejętności pod kierunkiem niemieckich instruktorów w pracowniach gastronomicznych zgodnie z przewidzianym programem nauczania. Ćwiczyli jak prawidłowo przygotować i serwować potrawy oraz dekorować stół. Zapoznawały się z nowoczesnym wyposażeniem pomieszczeń gastronomicznych, organizacją pracy zmywalni oraz organizacją pracy na poszczególnych stanowiskach. Zajmowały się obróbką wstępną warzyw, przygotowywały surówki i sałatki oraz wykonywały desery.
Uczennice ZSZ w Kurzętniku wywarły duże wrażenie na kierownictwie i instruktorach pod względem dyscypliny, zorganizowania, zaangażowania w zajęciach oraz dużych umiejętności praktycznych. Imponowały także ogromną wiedzą w swojej dziedzinie.
Gospodarze zadbali również o bardzo urozmaicone zajęcia w wolnym czasie, jak np. weekend w Berlinie, basen, zakupy w Oldenburgu. Miłą niespodzianką dla naszych uczniów było spotkanie ze Starostą Powiatu Oldenburg Panem Carstenem Haringsem.
W drugim tygodniu młodzież pracowała w restauracjach niemieckich „AltesAmtshaus” i „Gut Altona”
Najważniejsze cele pobytu to zwiększenie szans młodych ludzi na europejskim rynku pracy dzięki zdobyciu ważnych doświadczeń zawodowych za granicą oraz poprawa kompetencji językowych. Potwierdzeniem umiejętności nabytych podczas praktyk są dokumenty „ EuropassMobility” oraz certyfikaty ukończenia praktyk zawodowych.
Koordynator projektu Anna Faltynowska

Read 1538 times