Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Monday, 07 December 2015 12:45

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 3.12.2015

Written by 

3 grudnia 2015 w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Wicestarosty Nowomiejskiego, Pani Katarzyny Trzaskalskiej, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli, poza członkami Komisji, także przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta, a także kierownicy lub ich przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży.
W trakcie posiedzenia jego uczestnicy przedstawili, zgodnie z kompetencjami reprezentowanych przez nich instytucji, stan przygotowań powiatu nowomiejskiego do zimy 2015/2016. M. in. na podstawie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Pana Ryszarda Kłosowskiego dokonano oceny przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do zimowego utrzymania dróg na sezon 2015/2016. Jak wynika z przedstawionej informacji, zgromadzono ok. 1000 ton piasku i ok. 100 ton soli do przygotowania mieszaniny do zwalczania gołoledzi. Zawarto również niezbędne umowy z właścicielami pojazdów mogących służyć jako nośniki do piaskarek i pługów stanowiących własność Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformowano również, że w zależności od potrzeb prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych będą prowadzone nawet całodobowo. Przedstawiciele KP Policji oraz KP PSP poinformowali o podjęciu szeregu działań w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Policji będą w tym celu prowadzić monitoring dotyczący przejezdności dróg, sprawdzać miejsca potencjalnego pobytu osób bezdomnych, zaś dzielnicowi we współpracy z administracją lokalną oraz przedstawicielami pozostałych jednostek powiatowych prowadzić rozeznanie dotyczące zapewnienia niezbędnych potrzeb bytowych osób szczególnie narażonych na trudne warunki zimowe, jak chociażby osób samotnych, starszych oraz dzieci. Szkoły ponad gimnazjalne w Kurzętniku i Nowym Mieście Lubawskim, jak wynika z informacji przekazanej przez ich Dyrektorów poczyniły również w tym zakresie odpowiednie przygotowania. Zabezpieczyły m. in odpowiednie warunki w zakresie zapewnienia odpowiedniej temperatury pomieszczeń lekcyjnych, a także dokonały analizy w zakresie planów lekcji w kontekście dojazdu uczniów.
Pani Bożena Maciejewska przekazała obszerną informację dotyczącą realizacji przez pracowników Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim szeregu programów np.:
- „Jak rozmawiać z dzieckiem doświadczającym przemocy”
- „Wpływ przemocy na rozwój dziecka”
- „Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie”
- „Porady i konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży doświadczających lub zagrożonych przemocą domową”
- „Interwencja kryzysowa”
Z przedstawionej informacji wynika, że skorzystało z nich ok. 862 osoby. M. in. w ostatnim okresie w ramach interwencji kryzysowej udzielono pomocy psychologicznej kilku osobom, w tym dzieciom na skutek różnych nieszczęśliwych zdarzeń. Na podstawie powyższego stwierdziła, że utrzymywanie na etacie psychologa jest niezbędne dla mieszkańców powiatu.
Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani również na podstawie informacji Skarbnika Powiatu, Pani Haliny Bartkowskiej, z projektem budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2016 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku. M. in. poinformowała, że zabezpieczono kwotę ok. 54 tys. zł, jako rezerwę celową na ewentualne zdarzenia kryzysowe. W ramach też środków na bezpieczeństwo publiczne w ramach budżetu powiatu nowomiejskiego w oparciu o dotację celową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Również w oparciu o dotację celową w wysokości 15 tys. zł zostanie przeprowadzona wiosną kwalifikacja wojskowa. Na zakończenie Komisja podjęła uchwalę aprobującą projekt budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2016 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku.

Sporządził: K. Grzonkowski

Read 2254 times