Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Friday, 04 December 2015 13:41

XIV Sesja Rady Powiatu

Written by 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 10 grudnia 2015 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wręczenie wyróżnienia dla firmy Biogal Sp. z o.o.
4. Powołanie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034:
a) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
b) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r.:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.
c) odczytanie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Nowomiejskiego,
d) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji,
f) podjęcie uchwały.
11. Przerwa
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2034 ze zmianami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2015 r. ze zmianami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu, realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rok 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanych Szpitalowi Powiatowemu w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z o.o.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanych w pożarze w miejscowościach Lipinki i Biskupiec.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski


Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Read 1841 times