Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Wednesday, 25 November 2015 12:14

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 20 listopada 2015

Written by 

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia na podstawie informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży jako specjalistów i ekspertów mogących wspierać kierującego działaniem ratowniczym na miejscu akcji, dokonano oceny niezbędnych w tym zakresie potrzeb. Uznano za celowe powiększenie listy tych ekspertów o specjalistów w zakresie sieci gazowniczej oraz sieci rozprowadzających ciepłą wodę. Omówiono również funkcjonowanie ratownictwa medycznego na terenie powiatu. Zgodnie z Planem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na terenie naszego powiatu funkcjonują dwie karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego /PRM/ w Nowym Mieście Lubawskim i Biskupcu, dysponowane do zdarzeń przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego /CPR/ w Olsztynie. Takie rozwiązanie, co podkreślono, pozwala na skierowanie do zdarzeń na terenie powiatu nowomiejskiego innych karetek z systemu z poza terenu powiatu w przypadku wystąpienia większej liczby zgłoszeń o udzielenie natychmiastowej pomocy medycznej. Pewien problem w takich sytuacjach sprawiają przypadki wezwań do zdarzeń nie wymagających takiej pomocy. Podkreślono, że wezwanie karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego jest w pełni uzasadnione do przypadków nagłych, zagrażających życiu pacjenta, jak np. ofiar wypadków itp.. W pozostałych taka osoba powinna korzystać z instytucji lekarza rodzinnego, a w dniach wolnych z Ambulatorium przy Szpitalu Powiatowym. Poddano też ocenie zasoby kopalin oraz ich wykorzystanie na terenie powiatu. Z przedstawionej w tym zakresie informacji wynika, że występują na terenie naszego powiatu złoża kredy, wykorzystywanej jeszcze do niedawna do wzbogacenia rolniczego gleb w wapń oraz kruszywa – piaski i żwiry, niezbędne przede wszystkim w budownictwie. Złoża wyżej wymienionych są rozpoznane i udokumentowane. Występują jednak często na terenach chronionych, co poważnie ogranicza ich wydobycie z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy. Członkowie Zespołu dokonali również oceny Przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do zimowego utrzymania dróg ma sezon 2015/2016. Jak wynika z przedstawionej informacji, zgromadzono ok. 1000 ton piasku i ok. 100 ton soli do przygotowania mieszaniny do zwalczania gołoledzi. Zawarto również niezbędne umowy z właścicielami pojazdów mogących służyć jako nośniki do piaskarek i pługów stanowiących własność Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformowano również, że w zależności od potrzeb prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych będą prowadzone nawet całodobowo. Członkowie Zespołu zapoznali się również z podstawowymi informacjami, dotyczącymi przeprowadzenia gry decyzyjnej Zespołu w zakresie działań ratowniczych związanych z występowaniem huraganów oraz niekorzystnych warunków zimowych, a także ćwiczeń Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 26.11.2015.


Sporządził:
K. Grzonkowski

Read 2352 times