Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Tuesday, 17 November 2015 07:49

XIII Sesja Rady Powiatu

Written by 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 24 listopada 2015 o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Szkolnej 5B.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wręczenie wyróżnień dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów.
4. Powołanie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przez Urząd Skarbowy.
10. Informacja na temat realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim.
11. Przerwa /zwiedzanie budynku komendy/
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2034 ze zmianami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2015 r. ze zmianami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2016 rok.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski


Przed sesją o godz. 12.30 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu. Na posiedzeniu będzie omówiony projekt budżetu na 2016 r. oraz WPF na lata 2016-2034.

Read 2563 times