Main content

Monday, 02 November 2015 14:10

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Written by 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 z późn. zm.) zawiadamiam, w miejscowości Rynek gmina Grodziczno zostaną podjęte czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 181 obręb Rynek (droga wojewódzka nr 541) z działką sąsiednią nr 162 obręb Rynek.

O udział w wymienionych czynnościach proszę stronę zainteresowaną.
Spotkanie: 24.11.2015 r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Rynku.
Tel. kontaktowy 508 217 547.

Read 1531 times