Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Friday, 08 May 2015 09:28

Wykonanie planów urządzania lasu

Written by 

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w 18 obrębach położonych na terenie gminy Kurzętnik na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r., informuje o przystąpieniu do prac urządzeniowych przez firmę Agencja CEZAR Piotrkowicz Sp. J., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Boczna 28. Prace terenowe rozpoczną się w maju i trwać będą do końca sierpnia. W sierpniu sporządzone projekty uproszczonych planów urządzania lasów będą wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Kurzętnik, gdzie właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy
o lasach Wójt Gminy poinformuje pisemnie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu właścicieli lasów z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
Sporządzenie wymienionej dokumentacji dla osób fizycznych finansuje Powiat Nowomiejski.