Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Thursday, 15 January 2015 09:16

Nadzór nad gospodarką leśną

Written by 

Starosta, zgodnie z przepisami ustawy o lasach, sprawuje nadzór nad gospodarką leśną na gruntach leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, tj. prywatnych, wspólnot gruntowych, samorządów itp. Od 1 stycznia 2014 r. sprawa nadzoru na terenie powiatu jest ujednolicona i powierzona jednemu leśniczemu, którym jest Pan Zbigniew Treder. Dane kontaktowe: tel.: 694 497 191, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wszelkie sprawy dotyczące leśnictwa można załatwiać bezpośrednio u leśniczego. Zarówno obecnie, jak i w przyszłości sprawy z zakresu lasów zgłaszać można również bezpośrednio w Starostwie, w Wydziale Środowiska i Rolnictwa. Pracownikiem odpowiedzialnym za ten zakres jest Pan Wiesław Klonowski, tel. 56 47 24 223. Sprawy są przekazywane i załatwiane bezzwłocznie.
Osobom pobierającym ekwiwalent za dokonane u ubiegłych latach zalesienia przypominamy o konieczności niezwłocznego poinformowania Starostwa o fakcie nabycia uprawnień do renty lub emerytury (także w przypadku małżonka), gdyż powoduje to utratę praw do tych świadczeń w całości lub części. W przypadku niepoinformowania urzędu o nabyciu praw emerytalnych lub rentowych orzeczony zostanie zwrot nadebranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi.

Read 4521 times