Main content

Filter
 • Wezwanie do odbioru depozytu - 23.08.2013

  STAROSTA NOWOMIEJSKI
  W Z Y W A
  DO ODBIORU DEPOZYTU

   

  Działając w oparciu o art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz. 1537) w z y w a m  do odbioru depozytu w postaci:

  Klucze  Jednocześnie informuję, że:

  Termin do odbioru depozytu w myśl art. 4 pkt. 2 ww. ustawy wynosi 3 lata od dnia wezwania do odbioru. W przypadku nieodebrania depozytu w określonym powyżej terminie Starosta działając na podstawie art. 9 ust. 1 przedmiotowej ustawy wystąpi do sądu z wnioskiem o przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
  Depozyt zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
  Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.

  Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie promuje Ekonomię Społeczną

  Doradca ds. osób niepełnosprawnych zorganizował w dniu 13 sierpnia 2013 r. szkolenie nt. „Podstaw ekonomii społecznej oraz zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnej” dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu nowomiejskiego, które  prowadzone było przez Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA”. Do uczestnictwa w ww. szkoleniu zgłosiło się 9 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zapoznali się z takimi  zagadnieniami jak: czym jest ekonomia społeczna, wstęp do biznesplanu oraz jak założyć spółdzielnię socjalną, kto może być członkiem spółdzielni, cele spółdzielni socjalnej oraz spółdzielnia socjalna jako podmiot ekonomii społecznej mający na celu aktywizację zawodową i społeczną członków.  Ponadto osoby niepełnosprawne opracowały pomysły na działania, które mogłyby realizować w swoich środowiskach lokalnych.

 • Konkurs "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2013"

  Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim przeprowadziło konkurs, którego celem była poprawa stanu sanitarnego i estetycznego wsi województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem konkursu jest Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, natomiast współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Do konkursu przystąpiły dwie Brzozie Lubawskie i Zwiniarz.  Komisja powołana przez starostę nowomiejskiego dokonała dwóch lustracji, pierwsza odbyła się w dniu 26.04.2013 r., natomiast druga w dniu 12.08.2013 r. Celem pierwszej lustracji było zgłoszenie zakresu prac związanych z poprawą stanu sanitarnego i estetycznego wsi.
  Podczas drugiej lustracji dokonano oceny wkładu  pracy mieszkańców. Przedmiotem oceny był ogólny  ład  i porządek, wygląd i elewacja budynków, stan ogrodzeń i chodników, dróg do zagród, estetyka posesji, oznakowanie obiektów, oznakowanie dróg, szyldy i numery domów. Oceniano dbałość o stan budynków użyteczności publicznej, przystanki autobusowe, miejsca do parkowania rowerów i samochodów, miejsca rekreacyjne dla dzieci, zagospodarowanie istniejących placów i miejsc  oraz ochrona, pielęgnacja i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego, wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych, tworzenie i utrzymywanie miejsc służących do rekreacji, takich jak oczyszczenie brzegu jeziora, zadrzewienie wokół basenu, parkingu przy  kapliczkach grobie poległych żołnierzy itp.

  Dokonana ocena przeprowadzonego na etapie powiatowym konkursu przedstawia się następująco:

  I  miejsce w konkursie zajęła wieś Zwiniarz z gminy Grodziczno.
  II  miejsce w konkursie zajęła wieś Brzozie Lubawskie z gminy Kurzętnik.

  Powiatowa komisja konkursowa zgłosiła do etapu wojewódzkiego wieś Zwiniarz.

  Zdjęcia wsi Zwiniarz

  {gallery}galeria/zagroda_13/zwiniarz{/gallery}

   

  Zdjęcia wsi Brzozie Lubawskie

  {gallery}galeria/zagroda_13/brzozielub{/gallery}

   

  Zdjęcia i tekst Wiesław Klonowski

 • "Dzień Dawcy Szpiku dla Mirka i Innych"

  Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w akcji „Dzień Dawcy Szpiku dla Mirka  i Innych”, która odbędzie się 25 sierpnia 2013 roku, w godzinach 10.00-16.00, w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich mieszczącym się przy ul. Działyńskich 14, w Nowym Mieście Lubawskim.

  Co godzinę w Polsce ktoś słyszy diagnozę białaczka. Jedną z tych osób jest 42 letni Mirek  mieszkający w Kurzętniku. 24 lipca 2013 r. u Mirka zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową. Obecnie Mirek przebywa na leczeniu w olsztyńskim szpitalu. Bardzo szybko lekarze doszli do wniosku, że najlepszym sposobem leczenia Mirka jest przeszczepienie szpiku. Szpik to dar, który każdy z nas ma w sobie. Dzieląc się nim dawca nic nie traci a może dać szansę na życie i powrót do zdrowia choremu pacjentowi.
  Rodzina, przyjaciele, znajomi i władze lokalne postanowili przyjść z pomocą w tej trudnej sytuacji. Organizują Dzień Dawcy Szpiku dla Mirka i Innych w Nowym Mieście Lubawskim. Podczas Dnia Dawcy wszystkie osoby w wieku 18-55 lat, ważące minimum 50 kg będą mogły zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. Bardzo trudno jest znaleźć „genetycznego bliźniaka”. Prawdopodobieństwo wynosi 1:25 000 a przy rzadkim kodzie genetycznym 1: kilku milionów.


  Ewa Dembek
  Starosta Nowomiejski

  Do pobrania:

 • Wieczór z paszportem

  Środa 14 sierpnia 2013 r. Oddział Paszportów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w drugą środę każdego miesiąca otwiera drzwi dla swoich klientów do godziny 20.00. „Wieczór z paszportem" organizowany będzie w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Alei Marszałka J. Piłsudskiego 7/9. Czynna będzie także kasa a opłaty dokonać można zarówno gotówką jak i kartą płatniczą.

  Kolejne „Wieczory z paszportem" w 2013 to: 11 września, 9 października, 13 listopada 2013, 11 grudnia 2013.