Main content

Filter
 • XLI Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,która odbędzie się 04 lipca 2013 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.


  Proponowany porządek obrad:


  1. Otwarcie XLI Sesji Rady Powiatu.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu.
  6. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/324/2013 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia i przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim.
  8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu.

   

  Zofia Andrzejewska
  Przewodnicząca Rady Powiatu

 • Wezwanie do odbioru depozytów z Biura Rzeczy Znalezionych

  S T A R O S T A  N O W O M I E J S K I w dniu 25 czerwca 2013 r. W Z Y W A DO ODBIORU DEPOZYTÓW

  Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz. 1537) niniejszym w z y w a m osoby uprawnione do odbioru niżej wymienionych depozytów, przechowywanych w magazynie biura rzeczy znalezionych w terminie 3 lat.

  NR z księgi magazynowej

  Nazwa przedmiotu

  1.

  Rower górski

  2.

  Rower górski

  10.

  Rower górski

  11.

  Rower

  17.

  Rower „składak”

  18.

  Rower górski

  19.

  Rower

  20.

  Rower

  22.

  Portmonetka

  24.

  Telefon komórkowy NOKIA

  25.

  Telefon komórkowy NOKIA

  26.

  Kluczyk

  27.

  Telefon komórkowy Sony Ericsson

  28.

  Telefon komórkowy Siemens

  30.

  Kluczyki samochodowe

  31.

  Kluczyki samochodowe

  32.

  Podbierak do ryb

  35.

  Klucze

  36.

  Klucze

  37.

  Klucze samochodowe

  38.

  Klucze samochodowe

  39.

  Kołpaki samochodowe

  40.

  Klucze

  41.

  Klucze samochodowe

  42.

  Komplet kluczy

  44.

  Torba

  45.

  Telefon komórkowy SAMSUNG

  46.

  Rower

  47.

  Rower górski

  48.

  Telefon komórkowy SAMSUNG

  49.

  Telefon komórkowy SAMSUNG

  50.

  Koło samochodowe

  51.

  Klucze

  53.

  Rower górski

  54.

  Torba podróżna

  55.

  Rower

  56.

  Telefon komórkowy SAMSUNG

  57.

  Wyzwalacz

  59.

  Etui

  60.

  Portfel

  61.

  Telefon komórkowy NOKIA

  62.

  Komplet kluczy

  63.

  Rower

  64.

  Telefon komórkowy HP

   

   Jednocześnie informuję, że:

  1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  pok. 24, tel. 564724224).
  2. Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
  3. Zgodnie z art. 2 i art. 4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia wezwania, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
  4. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.
  5. Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. W przypadku nie ustalenia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy nastąpi ich likwidacja w trybie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).  
 • XII Pokaz Przedsiębiorczości

  22 czerwca 2013 o godz. 11.00 na Rynku Nowomiejskim  rozpoczęto XII Pokaz Przedsiębiorczości i Kultury Regionu. W pokazie brało udział 30 wystawców z terenu Powiatu Nowomiejskiego i Brodnicy. Prezentowano  kolejno wszystkie stoiska wystawowe i regionalne przedsiębiorstwa. O godz. 13.00 nastąpiło oficjalne otwarcie  XII  Pokazu Przedsiębiorczości i Kultury Regionu. Na scenie  dzieci i młodzież  prezentowały gminy terenu Powiatu Nowomiejskiego z Nowego Miasta Lubawskiego, gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz z gminy Kurzętnik. W trzech kolejnych wejściach wystąpił Zespół Tańców Irlandzkich Beltaine z Torunia.  Po raz pierwszy na Rynku Nowomiejskim  mieszkańcy mogli podziwiać  oryginalną muzykę celtycką.
  O godz. 17.00 wręczano nagród  Czytelnikom Gazety Nowomiejskiej, którzy zostali wylosowani na Gali Przedsiębiorczości. Nagrody wręczał  goszczący z krótka wizytą w Nowym Mieście Lubawskim ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce – Robin Barnett z dyrektorem misji handlowej Wielkiej Brytanii w Polsce – Martin Oxley oraz wicemarszałek województwa warmińsko – mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Nagrody  zostały ufundowane przez Starostę Nowomiejskiego, gminę w Nowym Mieście Lubawskim, Kurzętnik, Grodziczno i  miasto Nowe Miasto Lubawskie. Czytelnicy otrzymali następujące nagrody: żelazko, odkurzacz, mikser, parowar i sokowirówkę. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  był fundatorem  nagrody -  rower, którym odjechała Pani Ilona Olęcka z Nowego Miasta Lubawskiego. Czytelnicy w glosowaniu w konkursie na „Najładniejsze stoisko” wybrali stoisko Stowarzyszenia Wspierania  Inicjatyw Kulturalnych KŁADKA  z Lipinek.

  Opracował: Andrzej Korecki

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

 • Gala Przedsiębiorczości

  W dniu 21 VI 2013 r.  w kinie „Harmonia”  odbyła się  kolejna Edycja Gali Przedsiębiorczości  Powiatu Nowomiejskiego.  Kapituła Gali postanowiła wystawić do kolejnej edycji wszystkie kandydatury w ośmiu kategoriach. Czytelnicy Gazety Nowomiejskiej  wybierali ośmiu finalistów spośród  26 zgłoszonych kandydatów przez  Cech Rzemiosł Różnych oraz gminy: Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie  i miasto Nowe Miasto Lubawskie. Czytelnicy oddali 1319 głosów przez  kupony oraz  589  esemesów.
  Laureatami zostali:

  • Gabriela Jankowska - Businesswoman Roku 2012
  • Andrzej Wiśniewski - Businessmann Roku 2012
  • Mariusz Jankowski - Produkt Roku 2012
  • Maciej Galiński  B&M GALBET Boleszyn - Firma Roku 2012
  • ESKA- REKLAMY - Angelika Sławińska - Mikro firma Roku 2012
  • Wiesław Józef Lewandowski - Rolnik Roku 2012
  • Leszek Jobs - Osobowość Roku 2012
  • Stowarzyszenie „Moja Wieś Wawrowice” - Organizacja Pozarządowa Roku 2012

  Laureatom wręczone zostały okolicznościowe statuetki. Następnie nastąpiło losowanie nagród wśród głosujących Czytelników Gazety Nowomiejskiej. Na zakończenie  wystąpiła  grupa muzyczna i kabaret z Olsztyna „Czerwony Tulipan”.

  Opracował: Andrzej Korecki

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Gali

 • Posiedzenie KBiP

  W dniu 18 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Ewy Dembek posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu, poza  stałymi członkami Komisji, wziął udział Komendant Powiatowy Policji Pan Mieczysław Wójcik.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformowała, że na terenie powiatu nowomiejskiego zostało zgłoszonych pięć miejsc wykorzystanych do kąpieli, są to:

   

  • Ośrodek wypoczynkowy ,,Hartek'' w Ostaszewie, Jez. Hartowiec,
  • Ośrodek wypoczynkowy ,, Perła'' w Rynku, Jez. Kiełpińskie,
  • Ośrodek wypoczynkowy ,,Cedrob'' w Partęczynach, Jez. Wielkie Partęczyny
  • Baza ZHP w Gaju, Jez. Małe Dębno
  • Stowarzyszenie Moja Wieś Wawrowice, Jez. Skarlińskie

  Wszystkie kąpieliska znajdujące się na terenie naszego powiatu spełniają normy sanitarne.  Poprawia się też stan sanitarny ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu. W elektronicznej bazie wypoczynku na dzień 17.06.2013 r. zostały zgłoszone 4 wypoczynki na terenie powiatu nowomiejskiego. Do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku przygotowała się również straż pożarna. Komendant Powiatowy PSP poinformował o przedsięwzięciach, jakie strażacy przeprowadzili przed rozpoczęciem sezonu. Przeprowadzono zadania kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów oraz spełniania wszelkich niezbędnych wymogów. Celem wspomnianych zadań jest stwierdzenie, czy dane miejsce jest bezpieczne czy też niebezpieczne. Dzięki nim sprawdzono stan dróg pożarowych i dostępność punktów poboru wody.  O sposobach na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie ośrodków wypoczynkowych mówił także Komendant Powiatowy Policji. Prowadzona będzie akcja „Trzeźwy poranek”, w ramach której funkcjonariusze będą po dniach wolnych badać trzeźwość kierowców opuszczających ośrodki wypoczynkowe. Przeprowadzona zostanie ponadto akcja propagacyjna dla osób wypoczywających w ośrodkach. W jej ramach mieszkańcy powiatu zostaną zapoznani z treściami dotyczącymi bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku.                                                                             
  Dokonano również analizy bezpieczeństwa mieszkańców podczas  organizacji imprez masowych na terenie powiatu nowomiejskiego oraz ćwiczeń obronnych powiatowych służb, inspekcji i straży. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji  zapoznali członków Komisji i zaproszonych gości z zasadami organizowania imprez masowych. Omówiono powtarzające się najczęściej uchybienia w tym zakresie, dotyczące m. in. zbyt późnego składania odpowiednich dokumentów. Wysoko oceniono organizacje imprez na terenie powiatu m. in. publicznego oglądania meczy piłkarskich na obiektach MOSIR w Nowym Mieście Lubawskim w ramach  turnieju piłkarskiego ,,Euro 2012'', oraz organizację ,,Święta Gęsi'' w Biskupcu Pomorskim w 2012 r.       
  Kolejny temat, który omówiono, to nadzór Starosty Nowomiejskiego w kontekście  wykorzystywania dróg w sposób szczególny  przy organizacji imprez na drogach powiatu. Podkreślono, że za bezpieczeństwo w trakcie imprezy odpowiada jej organizator, który zgodnie z wymogami ustawowymi opracowuje plan jej zabezpieczenia i uzgadnia go z przedstawicielami służb i straży, a następnie otrzymuje pozwolenie na jej organizację.   Najwięcej imprez na drogach w powiecie nowomiejskim stanowią rajdy samochodowe, które wymagają szczególnej ochrony  i zabezpieczenia. Spełnienie wymagań i warunków określa Starosta Nowomiejski, wydając decyzję.  Do tej pory Starosta Nowomiejski wydał 5 decyzji na organizację imprez masowych na drogach w roku 2013 r.

 • XL Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 27 czerwca 2013 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.

  Proponowany porządek obrad:

  1.    Otwarcie XL Sesji Rady Powiatu.
  2.    Stwierdzenie quorum.
  3.    Powołanie Sekretarza obrad.
  4.    Przyjęcie porządku obrad.
  5.    Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.  
  6.    Sprawozdanie z prac Zarządu.
  7.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
  9.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim.
  10.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
  11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013-2037 oraz uchwał zmieniających: XXXV/276/2013 z dnia 24.01.2013r., XXXVI/290/2013 z dnia 21 lutego 2013r., XXXVII/295/2013 z dnia 28.03.2013r.. XXXVIII/305/2013 z dnia 25.04.2013r., XXXIX/313/2013 z dnia 29.05.2013r.
  12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013r. oraz uchwał zmieniających: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013r., XXXVI/291/2013 z dnia 21 lutego 2013r., XXXVII/296/2013 z dnia 28.03.2013r., XXXVIII/306/2013 z dnia 25.04.2013r., XXXIX/314/2013 z dnia 29.05.2013r.
  13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia i przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim.
  14.    Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia prawa bezterminowego i nieodpłatnego użytkowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim nieruchomości będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.
  15.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Tereszewo – gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku o długości 450 mb przez miejscowość Szafarnia”.
  16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2013 zadania „Przebudowa drogi gminnej Gwiździny – Krzemieniewo”.
  17.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Biskupiec z przeznaczeniem na realizację w roku 2013 zdania „Przebudowa drogi gminnej Ostrowite – Osetno – Łąkorz”.
  18.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2013 zdania „Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim”.
  19.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kurzętnik z przeznaczeniem na realizację w roku 2013 zadania „Przebudowa drogi gminnej Tereszewo – Lipowiec – etap I”.
  20.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom na zmniejszenie skutków finansowych, które poniosą w związku ze zmianą siedziby szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego, o co najmniej 20 km spowodowaną działaniami Organów Powiatu mającymi na celu wyrównywanie szans edukacyjnych tej młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.
  21.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  22.    Sprawy różne.
  23.    Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu.

  27 czerwca o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.  Przewodnicząca Rady Powiatu
   
  Zofia Andrzejewska

 • Konkurs na wykonanie zadań publicznych

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
  Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją w 2013 r. zadań powiatu
  przez organizacje pozarządowe.

  Nazwa zadania Planowane wydatki w 2013r Termin realizacji zadania Termin
  składania ofert

  Termin rozpatrzenia ofert Uwagi Dodatkowe informacje
    „Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych, pożytku publicznego i wolontariatu”  4 000 zł 15.07-15.12. 2013 r.  8.07.2013r
  godz.15.15

   9.07.2013r
  godz. 10.00

   pod nr tel. 56/4742221

  Zadanie ma na celu :

  - Rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej
  - Wsparcie informacyjne, doradcze, szkoleniowe i techniczne organizacji pozarządowych
  - Obsługa reprezentacji sektora pozarządowego
  - Animowanie współpracy organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi i ich jednostkami organizacyjnymi
  - Gromadzenie i dystrybucja informacji o organizacjach pozarządowych i aktywności obywatelskiej oraz sprawach ważnych społecznie
  - Promowanie i rozwój ekonomii społecznej
  - Promowanie i obsługa partnerstw lokalnych
  - Ułatwianie dostępu do usług  świadczonych  przez inne organizacje i instytucje wspierające sektor pozarządowy
  - Integracja organizacji pozarządowych w powiecie
  - Rozwój i promocja idei  wolontariatu
  - Gromadzenie i dystrybucja informacji o organizacjach pozarządowych oraz instytucjach potrzebujących wolontariuszy oraz baza wolontariuszy

  1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ) realizujące wyłącznie zadania o zasięgu ponadgminnym.
  2. Do konkursu należy składać pisemne oferty na realizację zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Racy i  Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 6 poz. 25).
  3. Oferty winny być składane w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą zadania.
  4. Wymagany jest wkład własny min. 10%
  5. Do oferty należy dołączyć:
  - aktualny odpis z rejestru,
  - pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu,
  - statut
  - informację o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
  - deklarację o zamiarze nieosiągania zysku przy realizacji zadania,
  - porozumienia, z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami
  - sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok – w przypadku prowadzenia krótszej działalności – za miniony okres.
  - potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i umiejętności kadry,
  - potwierdzenie co najmniej 3 letniego doświadczenia we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną.
  5. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1, 13 -300 Nowe Miasto Lubawskie – pokoju nr 16.
  6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa – pokój nr 15 przez Zespół opiniujący złożony z: przedstawiciela podmiotu zlecającego zadanie , radnego Rady Powiatu , przedstawiciela Urzędu Miasta, przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych, pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych.
  7. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych przez organizacje pozarządowe w latach 2009-2012  znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl
  8. Zgodnie z § 14 pkt. 2  „Programu współpracy powiatu nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2011- 2015” przedstawiciele organizacji pozarządowych, których ofert będą spełniały wymogi formalne, będą zapraszane na spotkanie komisji konkursowej w celu szczegółowego omówienia planowanego zadania.

 • Oferta letniego wypoczynku

  Fundacja Ratujmy Życie zaprasza dzieci rolników na Letni Wypoczynek połączony z Promocją Zdrowia w Mikołajkach na Mazurach. Oferta letniego wypoczynku dla 150 dzieci z rodzin uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanego z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

  Do pobrania:

 • Informacje dla rolników

  Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody padł wniosek, aby zebrać i opublikować na stronie internetowej urzędu, zbiór najważniejszych aktów prawnych normujących kwestie związane z rolnictwem. Realizując wniosek, prezentujemy w zakładce „Przydatne dla rolników” pierwszą część materiałów licząc, że okażą się przydatne w Państwa pracy. W najbliższym czasie zamieścimy również akty prawne związane z normami, ilością punktów w ramach cross compliance oraz przepisy UE regulujące przyznawanie płatności.


  Przewodniczący Komisji Rolnictwa
  Adam Głowacki