Main content

Filter
 • XIV Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe

  Powiat Nowomiejski i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Kładka” serdecznie zapraszają na XIV Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe Nowe Miasto Lubawskie 2013

  PROGRAM

  14.06.2013 r. (piątek)
  16.00 – Zakwaterowanie uczestników
  17.00 – „Wpływ zajęć cyrkowych na rozwój dziecka” – wykład – MCK ul. 19 stycznia – Nowe Miasto Lubawskie
  17.45 – Panel dyskusyjny „Perspektywa rozwoju cyrku dziecięcego w Polsce”
  18.15 – Otwarte warsztaty cyrkowe
  19.00 – „Noc magii” – pokaz iluzji w wykonaniu młodych artystów
            -  wybór Czarodzieja Roku
  20.00 – Koncert zespołu „Decode”
  22.00 – 23.00 – Nocne warsztaty dla wytrwałych

  15.06.2013 r. (sobota) Rynek Nowomiejski
  9.30 - 11.30 - „Inwazja Cyrkowa” - rynek, markety, ulice miasta
  12.00 - Uliczna Parada Cyrkowa z Towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry Dętej z MCK – Nowe Miasto Lubawskie
  12.15 - Uroczyste otwarcie XIV Ogólnopolskich Spotkań Cyrkowych Nowe Miasto Lubawskie 2013 – Rynek Nowomiejski.
  12.30 - 18.00 - Prezentacje grup cyrkowych
  - Grupa „Multivisual” z programu „Mam talent”
  - Teatr „Pinezka”- Przemysław Grządziela - Gdańsk
  - konkursy cyrkowe
  18:30 – Gala cyrkowa w wykonaniu uczestników Spotkań
  21.45 - Pokaz Ogniowy
  22.35 - „Nocne szaleństwa cyrkowe” – warsztaty dla wytrwałych – boisko przy Zespole Szkół im. C.K. Norwida w NML

  16.06.2013 r. (niedziela) Rynek Nowomiejski
  10.00 – 12.00 – Otwarte Warsztaty Cyrkowe
  12.00 – Konkurs „Mistrz Żonglerki”
  14.30 – Happening uliczny.
  15.00 – 17.00 – Prezentacje uczestników Spotkań Cyrkowych
  - pokaz żonglerki:
  - Grupa Cyrkowa z Kaliningradu – Rosja
  - „Kolacja u dziadka” – Carnival - Łódź
  17.00 – Zakończenie XIV Ogólnopolskich Spotkań Cyrkowych Nowe Miasto Lubawskie 2013.

  Dodatkowe atrakcje podczas Spotkań Cyrkowych:
  - trampolina
  - Kramik cyrkowy
  - Malowanie twarzy

  Do pobrania:

 • Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  W  dniu 23 kwietnia 2013 roku o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego /budynek KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim/ odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Szef Zespołu – Starosta Nowomiejski Pani Ewa Dembek. Dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawił działanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w oparciu o Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.  Obecnie karetki medyczne systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, stacjonujące w Nowym Mieście Lubawskim i Biskupcu, są dysponowane przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie, po wpłynięciu tam zgłoszenia od osoby poszkodowanej, a nie tak jak wcześniej przez  dyspozytora medycznego z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim. Zmiany te, jak wskazano spowodowały wydłużenie czasu oczekiwania na przyjazd karetki. Zaletą nowego rozwiązania jest natomiast możliwość dysponowania karetki z innych rejonów w przypadku wystąpienia większej liczby zdarzeń wymagających natychmiastowej pomocy medycznej. Jak do tej pory nie odnotowano na terenie powiatu nowomiejskiego poważniejszych zdarzeń związanych ze zmianą systemu dysponowania karetek.
  Dokonano również analizy statystyki zdarzeń odnotowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, zaistniałych na terenie powiatu nowomiejskiego w roku 2012r. I tak w roku 2012r. odnotowano ogółem 529 zdarzeń w tym 386 miejscowych zdarzeń, 131 pożarów oraz 12 fałszywych alarmów. Jest to minimalny wzrost w porównaniu z rokiem 2011 w którym tych zdarzeń było 526. Podkreślono dobrą współpracę z podmiotami współdziałającymi  m.in. z Komendą Powiatową Policji, Ratownictwem Medycznym oraz jednostkami OSP z terenu powiatu.
  Omówiono także działania podejmowane przez Inspekcje Sanitarną i Inspekcję Weterynaryjną w związku z zawiadomieniami o niebezpiecznych produktach żywnościowych. Przedstawiono działania w ramach programu RASFF (system został stworzony przez Komisje Europejską w celu szybkiego informowania o ryzyku związanym z produktami żywnościowymi i środkami żywienia zwierząt, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa lub które poprzez nieprawidłowe oznakowanie stwarzają ryzyko dla konsumentów). Ogółem w roku 2012  wpłynęło 45 powiadomień o niebezpiecznych produktach. Przeprowadzono 170 kontroli, uzyskano 93 informacje telefoniczne o nieprawidłowościach. 13 zawiadomień dotyczyło suplementów diety, w których stwierdzono niedozwolone substancje, których spożycie stwarza poważne ryzyko dla zdrowia.
  Dokonano również oceny stanu wdrożenia zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie powiatu zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wskazano, iż zgodnie ze zmianami gminy odpowiadają za gospodarkę odpadami na swoim terytorium. W większości gminy w powiecie nowomiejskim należą do związków, które  odpowiadają za wywóz śmieci oraz czyste środowisko.  Na obecnym etapie tylko Gmina  Biskupiec nie posiada jeszcze obecnie sprecyzowanych do końca rozwiązań w tym zakresie. Omówiono również podstawowe zadania i obowiązki  Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

  Sporządził:
  W. Bober

 • Odbiór techniczny szkoły

  24.04.2013 r. odbył się odbiór techniczny Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku Obecnie trwa wyposażenie obiektu.

   

  {gallery}galeria/odbior_techniczny_zsz{/gallery}

 • Wyróżnienia dla olimpijczyków

  Podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu uczniowie szkół ponadgimnajalnych i ich opiekunowie zostali wyróżnieni za swoje osiągnięcia. Zdolna młodzież odebrała od Przewodniczącej Rady Powiatu Zofii Andrzejewskiej i Starosty Nowomiejskiego Ewy Dembek zasłużone gratulacje. Skierowano je także do nauczycieli, którzy przyczynili się do edukacyjnych sukcesów swoich podopiecznych.

  Laureaci olimpiad:

  • Paulina Piotrowska, uczennica Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim -  XXXVII Olimpiada Artystyczna. Opiekun Tadeusz Banowski,
  • Igor Turulski uczeń Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - XXXIX Olimpiada Geograficzną. Opiekun Bogdan Siemianowski,
  • Barbara Widźgowska, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim - XXXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku "Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe". Opiekun Magdalena Kwaśniewska,
  • Barbara Jarzembowska, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim - XXXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku "Agrobiznes". Opiekun Krzysztof Kliniewski.

  {gallery}galeria/laureaci_2013{/gallery}

 • Dowóz uczniów do nowej szkoły

  W poniedziałek 22.04.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie z przewoźnikami świadczącymi swoje usługi na terenie powiatu nowomiejskiego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele PKS Brodnica, PKS Iława, firmy transportowej „Jarzę-BUS”, Agencji Turystyczno-Transportowej „JUNIOR”.  Rozmawiano na temat dowozu uczniów do nowo wybudowanej  szkoły - Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Kolejne spotkanie ustalono w miesiącu maju, na którym dyrektor ZSZ w Kurzętniku zostanie powiadomiony o liniach autobusów i busów, które będą przewozić uczniów do nowej placówki. Wszystkie kursy autobusów będą skierowane przez Kurzętnik do Nowego Miasta Lubawskiego.

  {gallery}galeria/spotkanie_220413{/gallery}

 • Powiatowe eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2013

  W poniedziałek 22.04.2013 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się powiatowe eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2013. Do rywalizacji stanęły  trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu nowomiejskiego: drużyna z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim oraz drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach. Turniej składał się z sześciu konkurencji: testu z wiedzy ogólnej o ruchu drogowym, testu z historii motoryzacji, sprawdzianu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzianu z umiejętności obsługi codziennej motoroweru, jazdy sprawnościowej motorowerem, jazdy sprawnościowej z tzw. „talerzem Stewarta”. Zwycięzcą tegorocznego turnieju została drużyna z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w składzie: Szymon Danielewski, Mariusz Seweryn, Krystian Neumann wraz z opiekunem Panem Janem Skuzjus. Zespół będzie reprezentował powiat nowomiejski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 24 maja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu.
  Równolegle z turniejem motoryzacyjnym rozegrał się turniej sportowy, w którym zwyciężyła również reprezentacja z nowomiejskiej „Norwidówki” w składzie: Martyna Dąbrowska, Amelia Bukowska, Anna Bukowska, Mateusz Przytuła, Kacper Strzelecki, Patryk Flaszyński, Paweł Klimek. Drużynę przygotowała Pani Barbara Trzcińska.
  Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody, dyplomy i gratulacje od Starosty Nowomiejskiego Ewy Dembek, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Jacka Auda, Komendanta Powiatowego Policji Mieczysława Wójcika. Nadmienić należy iż nagrodą główną tegorocznego turnieju był kurs prawa jazdy wybranej kategorii dla każdego reprezentanta trzyosobowej zwycięskiej drużyny ufundowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców WAR-MOTOR z  Nowego Miasta Lubawskiego, którego właścicielem jest Pan Błażej Chojnowski.
  Wyrazy uznania za zaangażowanie oraz wsparcie działań związanych z organizacją powiatowych eliminacji turnieju od Starosty Ewy Dembek otrzymali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jacek Auda, Komendant Powiatowy Policji Mieczysław Wójcik, Pani Halina Kleinowska z PCK, przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji st. sierż. Marta Kacprzyńska i st. sierż. Marcin Staśkiewicz, Państwo Grażyna i Henryk Zagórscy, Pan Błażej Chojnowski, Pan Robert Karczyński.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z turnieju.

  Sporządziła: Kornelia Jaroszewska-Sobczak

 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 kwietnia 2013 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.

  Proponowany porządek obrad:

  1.    Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
  2.    Stwierdzenie quorum.
  3.    Powołanie Sekretarza obrad.
  4.    Przyjęcie porządku obrad.
  5.    Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.  
  6.    Wręczenie wyróżnień dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych z klas maturalnych oraz ich opiekunów.
  7.    Sprawozdanie z prac Zarządu.
  8.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  9.    Roczne sprawozdania z działalności:
  - Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
  - Domu Dziecka w Pacółtowie,
  - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.
  10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2012r.
  11. Przerwa.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby i nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach   i szkół wchodzących w jego skład.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/260/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 listopada 2012 roku  w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim i szkół wchodzących w jego skład.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013-2037 oraz uchwał zmieniających: XXXV/276/2013 z dnia 24.01.2013r., XXXVI/290/2013 z dnia 21 lutego 2013r., XXXVII/295/2013 z dnia 28.03.2013r.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013r. oraz uchwał zmieniających: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013r., XXXVI/291/2013 z dnia 21 lutego 2013r., XXXVII/296/2013 z dnia 28.03.2013r.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Powiatu Nowomiejskiego.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego  do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km”.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego – garażu będącego własnością Powiatu Nowomiejskiego, usytuowanego w budynku przy ul. Działyńskich 1 a w Nowym Mieście Lubawskim.
  20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  21. Sprawy różne.
  22. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

  25 kwietnia o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

  Zofia Andrzejewska
  Przewodnicząca Rady Powiatu

 • XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP

  W dniach 8-9 kwietnia br. Starosta Ewa Dembek uczestniczyła w XVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Wiśle. W pierwszym dniu ZO odbyły się seminaria poświęcone najważniejszym problemom dotyczącym funkcjonowania powiatów. Pierwszy panel dyskusyjny był poświęcony ustrojowi i przyszłości samorządu, drugi dotyczył projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W drugim dniu ZO odbyły się obrady plenarne. Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności ZPP w roku 2012 oraz z wykonania budżetu za rok 2012.  Uchwalono także budżet na rok 2013 i przyjęto założenia programowe ZPP na rok 2013. ZO przyjęło stanowiska dotyczące kluczowych zagadnień dla powiatów dotyczących m.in. zmian ustroju samorządowego, przywrócenia właściwej roli powiatom, zmian w systemie finansów publicznych, ogłoszenia Roku Powiatów.
  Głównym celem Związku Powiatów Polskich nadal będzie działanie na rzecz obrony wspólnych interesów samorządów terytorialnych oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich powiatów. Związek będzie także kładł nacisk na wzmacnianie roli samorządu powiatowego w systemie administracji publicznej oraz potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej, w tym przywrócenie powiatowej administracji zespolonej.

  {gallery}galeria/konwent_0413{/gallery}
  Źródło: www.zpp.pl

 • Przetarg na najem lokalu użytkowego

  OGŁOSZENIE
  Zarząd Powiatu
  z a p r a s z a

  do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego (działki 81/9 , KW Nr EL1N/00029644/7) o pow. 10,04 m² będącego własnością Powiatu Nowomiejskiego usytuowanego  w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1- na parterze budynku Starostwa Powiatowego.
  Lokal nie jest  obciążony hipoteką ani innymi ciężarami.
  Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe.  
  Lokal będzie udostępniony od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15-15.15
  Całkowity koszt wynajmu lokalu to cena uzyskana w przetargu+ należny podatek Vat + comiesięczne koszty eksploatacyjne. Szczegóły najmu zostaną określone w umowie.

  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za lokal:  200,80 zł netto + należny podatek VAT (20 zł/m² netto+ należny podatek VAT).
  Wadium wynoszące 20 % ceny wywoławczej wynosi 40,16 zł.                                 
  Przetarg odbędzie się 14 maja 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, pokój nr 15.
      
  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
  Wadium winno być wpłacone  przelewem na konto Starostwa w PKO BP S.A. O/Nowe Miasto Lubawskie Nr 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859  nie później niż do dnia 8 maja 2013 r.
  Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  W terminie 7 dni od przetargu zostanie sporządzona umowa najmu i po jej podpisaniu lokal zostanie oddany do użytku.
  W przypadku nie podpisania umowy przez najemcę bez usprawiedliwienia ,wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.

  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3.
  Tel. 56 47 42 221.

 • Przebudowa dróg

  Powiat Nowomiejski w naborze do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój złożył dwa wnioski. Dotyczyły one zadań : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj.(Ciche) – Nielbark – gr. woj. (Brzozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik – Nielbark”. Po dokonanej ocenie zostały one sklasyfikowane odpowiednio na 5 i na 2 miejscu. Oba projekty zostały zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji do dofinansowania z budżetu państwa.

  Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj.(Ciche) – Nielbark – gr. woj. (Brzozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15” obejmuje odcinek  2 520 mb. Koszt przebudowy, po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane wyniesie nieco ponad 959 000 zł, z czego połowa zostanie zrefundowana z budżetu państwa. Pozostała kwota zł pochodzić będzie z budżetu Powiatu Nowomiejskiego (239 760 zł) oraz z budżetu Gminy Kurzętnik (239 760 zł). W ramach zadania plonowane jest przede wszystkim wzmocnienie nawierzchni dwiema warstwami masy mineralno-bitumicznej. Ponadto wykonana zostanie m.in. przebudowa istniejących i budowa nowych odcinków chodników w Nielbarku. Projekt zakłada także zamontowanie barier energochłonnych na niebezpiecznych łukach poziomych oraz barieroporęczy zabezpieczających pieszych w okolicach przepustu i rowu otwartego. Poprawione zostanie odwodnienie jezdni. Wymienione będzie oznakowanie pionowe na odblaskowe, wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych.

  Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik – Nielbark” obejmuje całą drogę od Górnego Kurzętnika do Nielbarka na długości 2 350 mb. W ramach inwestycji wzmocniona zostanie nawierzchnia jezdni na odcinku długości 1 770 mb Na pozostałym odcinku, od ulicy Polnej do ostatniego zabudowania przy ul. Ogrodowej w Kurzętniku (Górny Kurzętnik), wybudowany będzie chodnik  długości 580 mb. W sąsiedztwie kompleksu zakładów produkcyjno-montażowych w Kurzętniku oraz na skrzyżowaniu w Nielbarku wybudowane zostaną przejścia dla pieszych. W ramach projektu poprawione będzie odwodnienie drogi, które obejmie m.in. przebudowę przepustu. W miejscach najbardziej niebezpiecznych ustawione zostaną bariery energochłonne. Wartość inwestycji po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane wyniesie 673 465 zł, z czego 50% pochodzić będzie z budżetu państwa w ramach NPPDL. Pozostałe kwota pochodzić będzie z budżetu Powiatu Nowomiejskiego i budżetu Gminy Kurzętnik (po połowie).

  Obie inwestycje realizowane będą przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy, a termin wykonania ustalony został na 16 września 2013r.

  {gallery}galeria/umowa_droga_1004{/gallery}

 • Ogłoszenie o przetargu w drodze publicznej licytacji

  Podmiot sprzedający: powiat nowomiejski
  Siedziba organu: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1
  Kontakt: 56 4724220
  Starosta Nowomiejski działając na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze  zm.) zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia  2013 roku o godz. 1000  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim ,  ul. Rynek 1 sala nr 15 - na I piętrze odbędzie się
      
  LICYTACJA RUCHOMOŚCI

  Przedmiotem sprzedaży jest:

  1) motocykl marki MZ ETZ , rok produkcji – brak,  nr rej. OLH 4135, nr VIN w dokumentacji 8740901, nabijany ręcznie na ramie widnieje 2102194 - brak możliwości odczytania numeru VIN, pojemność 250 cm3, rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa, barwa: rama - kolor czarny, zbiornik – kolor czerwony (lakier  wypłowiał ze względu na oddziaływanie warunków atmosferycznych) .
  Brak możliwości uruchomienia z powodu braku akumulatora. Wg opinii rzeczoznawcy skarbowego silnik do naprawy głównej, liczne wycieki oleju na korpusie i części górnej, brak możliwości sprawdzenia skrzyni biegów.  Osprzęt i wyposażenie pojazdu: niepełne. Pojazd nosi ślady długotrwałego oddziaływania warunków atmosferycznych. Liczne ogniska korozji. Pojazd wyceniony jest przez rzeczoznawcę skarbowego na kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

  W przypadku niedojścia do skutku licytacji w pierwszym terminie, zostanie przeprowadzona PONOWNA LICYTACJA w dniu 16 kwietnia 2013 roku o godz. 11.30  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim ,  ul. Rynek 1 sala nr 15 - na I piętrze

  Pojazdy można oglądać w dniu licytacji w godz. 8.00 – 10.00 na parkingu strzeżonym PHU „MAX” A. Markuszewski przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku, a także na parkingu strzeżonym przy ulicy Jagiellońskiej.

  Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad pojazdu.

  Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania.
   
  Osoby uprawnione do udzielania informacji nt. licytacji:
  Kazimierz Grzonkowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  tel 56 4744400
  Starosta Nowomiejski  zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 • Informacja

  Uprzejmie informuję, że XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, w dniu 11 kwietnia 2013 roku została odwołana.

  Zofia Andrzejewska
  Przewodnicząca Rady Powiatu

 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 11 kwietnia 2013 roku o godzinie 1200 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.

  Proponowany porządek obrad:

  1.    Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
  2.    Stwierdzenie quorum.
  3.    Powołanie Sekretarza obrad.
  4.    Przyjęcie porządku obrad.
  5.    Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.  
  6.    Sprawozdanie z prac Zarządu.
  7.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  8.    Przedstawienie harmonogramu działań dot. Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach.
  9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach   i szkół wchodzących w jego skład.
  10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego.
  11.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  12.    Sprawy różne.
  13.    Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

  Zofia Andrzejewska

  Przewodnicząca Rady Powiatu

 • Spotkanie informacyjne

  Na zaproszenie starosty nowomiejskiego wizytę w Starostwie złożył Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałek województwa warmińsko - mazurskiego.  Celem spotkania było omówienie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do ubiegania się o środki unijne w ramach ostatnich konkursów ogłaszanych w 2013 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przedstawienie wstępnych założeń, możliwości i uwarunkowań nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział burmistrz i wójtowie, przewodniczący rad gmin, pracownicy starostwa, urzędu miejskiego oraz dyrektorzy i pracownicy szkół.

  {gallery}galeria/spotkanie_30413{/gallery}