Main content

Filter
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego

  22 lutego 2013 roku o godz.11:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego. Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Komisji Starosta Nowomiejski Ewa Dembek.  Na zaproszenie Starosty oprócz członków Komisji przybylii również Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP.  Zebrani  zapoznali się z projektem planu pracy Komisji na rok 2013, opracowanym na podstawie propozycji nadesłanych przez członków Komisji. W trakcie posiedzenia został on uzupełniony o wnioski zgłoszone przez uczestników posiedzenia , a następnie przyjęty do realizacji. Zgodnie z przyjętym planem, Komisja będzie się spotykać przynajmniej raz na kwartał, dokonując zgodnie ze swym statutowym obowiązkiem, oceny i formowania wniosków  w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku w powiecie. W dalszej części posiedzenia przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży zapoznali zebranych ze stanem realizacji zadań wynikających z “Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2009-2015 na terenie powiatu nowomiejskiego”. Wg informacji przedstawionych przez przedstawicieli  Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej większość jego zadań jest realizowana na bieżąco. Zebranych zaniepokoiło  zwiększenie ilości wypadków w tym ze skutkiem śmiertelnym. Odnotowano zmniejszenie ilości kolizji.  Zanotowano również wzrost ilości pożarów, natomiast  zmalała ilość miejscowych zagrożeń. W trakcie ubiegłego roku, zgodnie z informacją Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych, realizowano w szkołach powiatu programy adresowane  do dzieci i młodzieży, mające na celu ograniczenie agresji oraz zmniejszenia liczby osób sięgających po narkotyki i inne używki.

  Sporządził:
  Wojciech Bober

 • Gratulacje na sesji

  Na Sesji Rady Powiatu w dniu 21.02.2013 Cezary Pietruszyński nowomiejski lekkoatleta oraz jego trener Mirosław Urbanowski otrzymali z rąk Starosty Ewy Dembek oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Romualda Koszewskiego serdeczne gratulacje za osiągnięcia sportowe. Cezary Pietruszyński zdobył złoty medal w koronnej dla niego konkurencji jaką jest skok wzwyż podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale. Warto podkreślić, że młody zawodnik osiąga nie tylko znakomite wyniki w sporcie, ale również i w nauce. Czarkowi życzymy spełnienia marzeń, zdrowia i wytrwałości w zmaganiach sportowych. Niech dotychczasowy sukces mobilizuje do podnoszenia poprzeczki coraz wyżej i zdobywania najwyższych laurów.

  {gallery}galeria/sesja_36{/gallery}

 • Powiatowe eliminacje

  20.02.2013 roku w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Do rywalizacji stanęły cztery drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu nowomiejskiego. Zmagania drużyn przebiegały w dwóch kategoriach: teoretycznej oraz praktycznej. Test teoretyczny sprawdzał wiedzę z zakresu przepisów przeciwpożarowych, epidemiologicznych, pierwszej pomocy, przepisów ruchu drogowego, konstytucyjnych uregulowań dotyczących stanów nadzwyczajnych i Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego. Test praktyczny z pierwszej pomocy przeprowadził kapitan Tadeusz Ruczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Pierwsze miejsce zajęła drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół im. C.K. Norwida Marta Lewandowska i Milena Kotewicz. II miejsce zajął drugi zespół z  Zespołu Szkół im. C.K. Norwida Paulina Piędzia i Anna Bukowska. Męska drużyna Piotr Karkut i Emil Reszka z Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim w rywalizacji zajęła III miejsce. Czwarta drużyna, która stanęła do zmagań to uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach. Poziom olimpiady był bardzo wysoki a  walka bardzo wyrównana. Zwyciężczynią oraz opiekunowi Pani Jadwidze Lewandowskiej gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów na etapie wojewódzkim olimpiady. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.

  {gallery}galeria/oc_12{/gallery}

 • III Jarmark Wielkanocny

  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi oraz w odpowiedzi na duże zainteresowanie, jakim cieszy się Jarmark Bożonarodzeniowy, Starostwo Powiatowe oraz Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim pod patronatem Gazety Nowomiejskiej postanowiły  zorganizować „III Jarmark Wielkanocny”. Mieszkańcy  Powiatu Nowomiejskiego  będą mieli okazję poczuć atmosferę Świąt Wielkanocnych dokonując zakupu ozdób i drobnych upominków. Jest to także okazja dla wszystkich, którzy zajmują się rękodziełem użytkowym i artystycznym, jak np. produkcją biżuterii, ozdób świątecznych, kartek, rzeźb, koronek, zabawek, stroików  itp.  na zaprezentowanie swoich wyrobów szerszemu gronu odbiorców oraz  na ich sprzedaż. Ideą tego przedsięwzięcia jest promocja drobnej lokalnej przedsiębiorczości.

  Jarmark odbędzie się 17 marca 2013 r. na Nowomiejskim Rynku w godz. 10.00 -14.00. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić zgłoszenie, które dostępne jest na stronie www.powiat-nowomiejski.pl. Kartę należy przesłać do 13 marca 2013 r. faxem, pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Starostwa Powiatowego (szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie).  
  W czasie Jarmarku zostaną  przeprowadzone konkursy: konkurs na najładniejszą pisankę oraz konkurs na najładniejsze stoisko wielkanocne. Uczestniczyć w nich może każdy. W przypadku konkursu na najładniejszą pisankę wystarczy przyjść na Jarmark Wielkanocny ze swoją pisanką, a jury wyłoni tę najładniejszą. Dla wystawców również przewidziany jest konkurs - konkurs na najładniejsze stoisko wielkanocne, które ocenią i wybiorą uczestnicy Jarmarku w głosowaniu przeprowadzonym w czasie trwania przedsięwzięcia. Zarówno dla wystawcy jak i głosujących przewidziane są nagrody niespodzianki.

  Zapraszamy wszystkich do udziału!

  Do pobrania:

 • XXXVI Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 21 lutego 2013 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Powiatu.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.  
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
  7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  8. Roczne sprawozdanie z działalności w 2012 r. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim oraz zamierzenia na 2013 r.
  9. Bezrobocie, a planowane kierunki kształcenia w ZSZ w Kurzętniku, zapotrzebowanie na kadrę w zakładach pracy na terenie powiatu, możliwość tworzenia warsztatów szkolnych w zakładach pracy.
  10. Przerwa.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013-2037 oraz uchwał zmieniających: XXXV/276/2013 z dnia 24.01.2013r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013r. oraz uchwał zmieniających: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim i nadania mu statutu.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowomiejski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  17. Sprawy różne.
  18. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.


  21 lutego o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

  Zofia Andrzejewska
  Przewodnicząca Rady Powiatu
  Sporządziła: Anna Andrzejczak

 • „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

  Magia Wembley i legendarnych pojedynków Anglii z Polską czeka na zwycięzców piłkarskiego Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem firma Tymbark. Właśnie wystartowały zapisy do XIII edycji rozgrywek.

  Najważniejszym i najbardziej emocjonującym piłkarskim spektaklem dla polskich i angielskich kibiców w 2013 roku, będzie mecz Anglia – Polska na słynnym stadionie Wembley. Na kolejne legendarne spotkanie tych drużyn, które dla biało-czerwonych fanów futbolu jest czymś więcej niż „tylko” meczem, wyjadą zwycięzcy tegorocznej, XIII edycji „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, największych piłkarskich rozgrywek dla dziesięciolatków w Europie. Najlepsze drużyny Turnieju, w 40-tą rocznicę „zwycięskiego remisu” reprezentacji Polski z Anglią, swoim dopingiem będą próbowały pomóc drużynie selekcjonera Waldemara Fornalika „odczarować” Wembley.
  Zanim jednak dzieci i trenerzy zaczną marzyć o nagrodzie, najpierw muszą zgłosić swoje zespoły do rozgrywek. Zapisy do Turnieju potrwają do 31 marca. Drużyny w kategoriach chłopców i dziewcząt do lat 10, mogą zgłaszać trenerzy, nauczyciele i opiekunowie zespołów ze szkół podstawowych oraz Uczniowskich Klubów Sportowych na stronie www.zpodworkanastadion.pl. Główną ideą Turnieju, w którym tylko w 2012 roku uczestniczyło ponad 140 000 dzieci z całej Polski, jest wyłanianie największych piłkarskich talentów oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Sponsor i Organizator zgodnie podkreślają, że najważniejsza jest jednak dobra zabawa i możliwość spełniania piłkarskich marzeń dzieci.
  Dzieci są najwspanialszą, najlepszą oraz najważniejszą treścią, która wypełnia życie nas wszystkich. Łączą nas one bez względu na światopogląd, wykształcenie czy status społeczny. Za kilka czy kilkanaście lat właśnie te dzieciaki, które mają dzisiaj 10, 8 czy 12 lat, będą grały w reprezentacji Polski. Są przyszłością polskiej piłki. Dlatego turnieje młodzieżowe muszą być odpowiednio zorganizowane. Chcemy je wspierać i pomagać. Polski Związek Piłki Nożnej zawsze jest i chce być tam, gdzie takie rozgrywki są organizowane – powiedział Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który dał również ważną wskazówkę uczestnikom Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. – Moje pokolenie mogło tylko pomarzyć o warunkach, jakie mają dziś do gry w piłkę dzieciaki. My do wszystkiego musieliśmy dojść sami, a one to mają powszechnie dostępne. Świat się zmienił. Dzieciaki, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że piłka to unikalna, fantastyczna i czasem jedyna możliwość osiągnięcia czegoś w życiu. Takich możliwości, jakie daje sport, nie daje żadna inna dziedzina życia – zauważył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.
  Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark, dodaje: – Wizytówką Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, są wyjątkowe emocje i spełnione marzenia setek tysięcy dzieci. Chociaż każdy uczestnik Turnieju będzie miał swoje własne, małe lub wielkie marzenie, to jednak wszystkie połączy to samo: będą szczere, pełne pasji i zawsze towarzyszyć im będzie niezłomna wiara w ich spełnienie. Wyjazd na mecz Anglia – Polska, to wymarzony i najważniejszy mecz dla każdego kibica piłki nożnej. Nasza firma uwielbia spełniać marzenia dzieci, dlatego wierzymy, że będzie to kolejny magiczny wyjazd dla zwycięzców, a być może najlepsze drużyny w kategorii U-10, przyniosą szczęście polskiej reprezentacji w meczu na Wembley, tworząc dla nas wszystkich nową, jeszcze piękniejszą legendę tego stadionu.
  Jak wziąć udział?
  Zapisy do Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” już trwają. Trenerzy, nauczyciele i opiekunowie mogą zgłaszać do rozgrywek dowolną liczbę drużyn w kategoriach chłopców i dziewcząt. Za udział w rozgrywkach każdej z nich, trenerzy otrzymają nagrodę w postaci koszulki piłkarskiej firmy Jako.
  Każdy zespół może liczyć od 6 do maksymalnie 12 zawodników. Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz szczegółowe informacje na temat Turnieju, dostępne są na stronie: www.zpodworkanastadion.pl
  Atrakcje
  Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, oprócz wspaniałych piłkarskich zmagań oraz niepowtarzalnych emocji, to również wielkie atrakcje i nagrody dla dzieci, a także trenerów. Już za sam udział drużyn w eliminacjach gminnych i powiatowych, trenerzy otrzymają koszulki piłkarskie, a dzieci pamiątkowe dyplomy. Podczas finałów wojewódzkich na wszystkie dzieci czekać będą medale, upominki i dyplomy. W czasie Wielkiego Finału, który jest wyjątkowym piłkarskim świętem, dzieci otrzymają zestawy strojów piłkarskich, a także wiele innych atrakcyjnych nagród. Najlepsza drużyna w kategorii chłopców oraz najlepszy zespół dziewcząt, wzniosą w górę Puchar Tymbarku i wyjadą do Londynu na mecz Anglia – Polska na stadionie Wembley.


  Harmonogram rozgrywek
  Zanim najlepsze drużyny zobaczą w akcji reprezentację Polski w starciu z Anglikami, najpierw będą musiały przejść przez trudne eliminacje, rozpoczynające się od rozgrywek gminnych i powiatowych. Kolejnym etapem będą finały wojewódzkie, gdzie na każdym z 16 finałów, o awans do Wielkiego Finału powalczy kilkaset młodych piłkarzy i piłkarek. Po raz pierwszy w historii Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w rozgrywkach finałowych wezmą udział reprezentacje wszystkich 16 województw. Najlepsi z najlepszych, drużyna chłopców i drużyna dziewcząt, powalczą o Puchar Tymbarku, tytuł Mistrzów U-10 oraz wspomniany wyjazd na mecz Anglia – Polska na stadionie Wembley.
  Organizatorem i pomysłodawcą Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym, od siedmiu lat, firma Tymbark. Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  Patronat medialny nad Turniejem objęli: Telewizja Polsat, Trójka – Polskie Radio, Piłka Nożna, Piłka Nożna Plus, Piłka Nożna Junior, Bravo Sport, Gazeta Wrocławska, Dziennik Bałtycki, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Dziennik Łódzki, Nowa Trybuna Opolska, Nowiny, Echo Dnia, Express Bydgoski, Kurier Szczeciński, Gazeta Krakowska, Interia.pl, Futbolowo.pl, Interklasa.pl, www.pilkanozna.pl, www.wychowaniefizyczne.pl.
  Partnerem technicznym Turnieju jest firma Jako.
  Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:
  www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl  
  Dodatkowych informacji udzielają:
  Magdalena Chrapla – osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark, adres e-mail: turniej@tymbark.com, tel. 33 870 81 03
  Magdalena Urbańska - osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN: adres e-mail:  magdalena.urbanska@pzpn.pl, tel. 22 551 22 41
  Kontakt z mediami:
  Dorota Liszka, Tymbark: adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 82 04
  Paweł Drażba, PZPN, adres e-mail: pawel.drazba@pzpn.pl, tel. 22 551 22 23

 • Konsultacje społeczne

  12 lutego 2013 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się cykliczne spotkanie dotyczące konsultacji społecznych w środowisku przedsiębiorców powiatu nowomiejskiego oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy w sprawie propozycji nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowomiejskiego. Spotkaniu przewodniczyła Starosta Nowomiejski Ewa Dembek oraz Wicestarosta Nowomiejski Marcin Buliński. Celem spotkania było opracowanie standardów mających na celu dostosowanie oferty edukacyjnej szkół  do potrzeb rynku pracy. Oczekiwana współpraca pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami a organem prowadzącym szkoły powinna dotyczyć przede wszystkim praktycznej nauki zawodu i jej atrakcyjności.
  Przybyli na spotkanie przedsiębiorcy postulowali za utworzeniem w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku kierunków technicznych.
  Ustalono, że planuje się kolejne spotkanie przedsiębiorców z dyrekcjami szkół na którym ustali się realne zadania, które będą dostosowane do potrzeb lokalnego rynku.
  W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, Kierownik Kształcenia Praktycznego, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

  {gallery}galeria/spotkanie_120213{/gallery}