Main content

Filter
 • III powiatowy konkurs "Moja pasja kluczem do sukcesu"

  22 października 2013 w sali  konferencyjnej Edukacyjnego Centrum Multimedialnego przy Zespole Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się podsumowanie III Powiatowego Konkursu „Moja pasja kluczem do sukcesu” zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest pedagog/doradca zawodowy  Iwona Krajewska.
  W tym uroczystym dla na dniu zaszczycili nas swoją obecnością m.in. sekretarz Starostwa Powiatowego P. Ewa Kalisz-Górzkowska, dyrektor  Barbara Przeradzka-Martko, dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy: P. Tadeusz Ławicki i P. Zbigniew Pielak, dyrektorzy szkół,  pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi i rodzice.  
  Konkurs jak co roku organizowany jest w ramach obchodów  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK 2013), którego inicjatore jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (ZDSiZ). W tym roku Ogólnopolski Tydzień Kariery  odbywał się pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka”. Nawiązując do tegorocznego hasła celem konkursu stało się: popularyzacja wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja talentów uczniów i promocja rodzinnych pasji.
  Honorowy patronat nad konkursem objęła  Pani Ewa Dembek - Starosta Nowomiejski.    Partnerami w przedsięwzięciu był Powiatowy Urząd Pracy oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Mieście Lubawskim.

  Dzięki przychylności i ofiarności lokalnych firm uczestnicy otrzymali super nagrody. Wsparli nas: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Państwo Zofia i Jan Wilbrand - Restauracja „Zajazd nad Drwęcą”, Pani Kamila Ćwiklińska - Salon Fryzjerski, Pani Magdalena Domeradzka – Salon Urody, Pan Roman Biegajski – Księgarnia „Atlas”, Pan Radosław Rzemiński – Studio fotografia i film, Firma „Finisz Bowling Club”, Pan Waldemar Dąbrowski -  FH „Waldi”, Pani Jolanta Dreszler – Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Jola” w Bratianie.
  Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie, dzięki któremu mogliśmy uatrakcyjnić nasz konkurs.  

  Wpierwszej części spotkania nagrodzeni zostali najmłodsi uczestnicy czyli uczniowie szkół podstawowych, którzy brali udział w kategorii pod hasłem  „Kim będę w przyszłości” . Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać  prace plastyczną   przedstawiającą  wyobrażenie dziecka o swoim przyszłym zawodzie. Nadesłano łącznie 46 prac.  Komisja konkursowa oceniała prace w dniu 17.10.2013.   W skład jury weszli: Maria Wilemska – nauczycielka  z Gimanzjum im. Filomatów Nowomiejskich,   Andrzej Korecki – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego, Tadeusz Banowski – nauczyciel  ZS im. C.K.Norwida oraz przedstawiciele  Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji - Hanna M. Karczyńska – pedagog/doradca i Paulina Morenc-psycholog.

  Laureaci konkursu w kategorii dzieci przedszkolnych:
  I.    miejsce zdobył: Bartosz Kamiński z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w  Tereszewie;
  II.    miejsce ex aueqo Bartosz Cherkowski z kl. „0” w Szkole Podstawowej w  Tereszewie  oraz Paweł Snopkowski z kl. 0 w Szkole Podstawowej w  Boleszynie.

  W kategorii dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej:
  I.    Karol Nehring z kl. II w Szkole Podstawowej  im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim;
  II.    Mateusz Chełstowski z kl. III ze Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Jana Pawła II  w Nowym Mieście Lubawskim
  III.    Klaudia Stumska - z kl. II im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim.

  W kategorii dla uczniów klas IV-VI zwycięzcami zostali:
  I.    Klaudia Kordalska z kl. VI ze  Szkoły Podstawowej w Boleszynie
  II.    Miłosz Kaczerzewski z kl. VI ze Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Jamielniku,
  III.    Natalia Manerowska z kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Boleszynie.

  Drugiej części konkursu w kategorii „Talenty rozwijamy w rodzinie” prezentowali się uczniowie  gimnazjum wraz ze swoimi rodzinami. Zadaniem drużyny było zaprezentowanie tego, jak  w danej rodzinie odkrywane i rozwijane są talenty dziecka, jak rodzice wspierają swoje dziecko.
  W skład jury weszli: Pani ElżbietaRogowska – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, P. Marta Splitt – doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy, P. MałgorzataGołdon – nauczyciela z ZS im. C.K.Norwida oraz P. Aneta Bielaszka z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.

  Laureatami w tej konkurencji zostali:


  1 M-ce Agata Szram z kl. II Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, która zaprezentowała wraz młodszym bratem i mamą  jak rozwija swój talent w grupie cyrkowej. Agata oszołomiła wszystkich, kiedy pokazała jak chodzi i leży na potłuczonym szkle. Pokaz wzbudził  ogromne emocje.  
  2 M-ce Sylwia Lewicka z klasy II Gimnazjum w Marzęciach, która zaprezentowała  talent wokalny.
  3 M-ce Katarzyna Białobrzeska z kl. II Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, która posiada niezwykły talent plastyczny.

  Wyróżnienie otrzymała Magdalena Radziszewska z klasy II Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Jamielniku – za swój talent muzyczny.

  W kategorii ph. „Nauczyciel odkrywcą talentów uczniów” prezentowali się nauczyciele gimnazjum,którzy pokazali w jaki sposób odkryli  i rozwijają talenty swoich uczniów. W skład jury weszli:P. Bożena Maciejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, P. Elżbieta Lorenc – doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brodnicy, P. Krystyna Orzeł – pedagog z  Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejorazKacper Baranowski – przewodniczący samorządu uczniowskiego w ZS im. C.K.Norwida.


  W tej kategorii zwycięzcami są:
  1.    Barbara Milewska z Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich, która  zaprezentowała pracę z uczniami uzdolnionymi językowo;
  2.    Sebastian Prokop z Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich, który zaprezentował pracę  z uczniami na zajęciach kickboxing’u
  3.    Edyta Kozłowska-Lange z Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Jamielniku, która z pasją  rozwija u uczniów talent fotograficzny.

  Wyróżnienie otrzymała P. Jadwiga Kondeja z Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, która prowadząc szkolne koło PCK zaszczepia w uczniach ideę wolontariatu.

  Ponadto udział wzięli: P. Paulina Zatorska z Gimnazjum w ZS w Marzęcicach, która wspiera uczniów w rozwijaniu talentu muzyczno-wokalnego i P. Tomasz Lewsza z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku prowadzący szkolną drużynę piłki nożnej dziewcząt.

  Ostatnią konkurencję stanowiły projekcje filmów nagranych przez uczniów szkół  ponadgimnazjalnych w kategorii„Talenty rozwijamy w grupie”. W skład jury weszli: P. Elżbieta Lorenc – doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy, P. Marta Splitt – doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy oraz P. Marcin Sarnowski z lokalnej telewizji „Eltronik”.

  Miejsca na podium przedstawiają się następująco:

  1. Film pt. „Moja pasja – Ogień” grupy działającej przy  ZS im. C.K.Norwida. Twórcami filmu są: Aleksandra Łukaszewska, Maja Lewandowska, Jowita Orłowska, Karolina Grala, Joanna Zagórska i Aneta Szczepańska. Opiekunem grupy jest pani Małgorzata Gołdon.
  2. Film „Skazani na światło” uczniów ze szkolnego koła fotograficznego „FOCUS” w Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Twórcami filmu są: Aleksandra Danielewska, Katarzyna Załęska, Arkadiusz Dąbrowski. Opiekunem grupy jest p. Krzysztof Florkowski.
  3. Film pt. „Sport naszą pasją” uczennic z grupy działającej przy  ZS im. C.K.Norwida. twórcami filmu są Agata Patalon i Zuzanna Skubaja. Opiekunem grupy jest pani Ewa Piotrowska.


  Ponadto zgłoszono jeszcze film pt. „Mariolka” uczniów z Zespołu  Szkół Zawodowych  Kurzętniku. Twórcami filmu są: Sandra Machcińska, Karolina Ochlak, Bartek Pokojski, Kamil Gurtatowski, Paweł Urban, Paweł Malinowski, Tomasz Jabłoński, Paweł Kalinowski. Opiekunem grupy jest  Anna Szramowska. Film otrzymał nagrodę publiczności.

  Na spotkaniu obecnych było prawie 80 osób. Z opinii zebranych gości wynika, że konkurs był świetną okazją do pokazania talentów uczniów naszego powiatu. Opinia laureatki jednej z kategorii brzmiała „cieszę się, że my nauczyciele mieliśmy szansę aby pokazać efekty naszej pracy z uczniami uzdolnionymi” inni mówili „organizacja konkursu to świetny pomysł. Gratulacje za organizację”.

  Cieszymy się bardzo, że w tym roku wzięło udział tak dużo uczestników. Jesteśmy pełni podziwu dla rodziców, którzy przyjechali ze swoimi dziećmi aby zaprezentować ich pasję. Zdajemy sobie sprawę, że wystąpienie przed publicznością to ogromna odwaga. Dziękujemy Wam drodzy rodzice!
  Dziękujemy nauczycielom, że zechcieli podzielić się swoimi wrażeniami nt. pracy z uczniami utalentowanymi muzycznie, sportowo, artystycznie.
  Konkurs był okazją na spotkanie w jednym miejscu wielu niezwykłych osobowości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, sponsorom i  gościom. Zapraszamy już za rok!!!

  Fotorelację z konkursu można obejrzeć tutaj.

  Tekst i zdjęcia: Iwona Krajewska, PCRE

 • Przyjaciel Szkoły

  16 października 2013, podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, pan dr Andrzej Korecki otrzymał tytuł „Przyjaciela Szkoły” Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich. Jest to tytuł przyznawany osobom, które współpracują ze szkołą, pomagają jej się rozwijać, a przede wszystkim dla osób, które maja pozytywny wpływ na uczniów gimnazjum i zaszczepiają pasje w młodzieży. Pan dr Andrzej Korecki od wielu lat wspomaga szkołę podczas organizacji imprez i spotkań o tematyce historycznej. Zawsze chętnie odwiedza naszą placówkę i opowiada uczniom o czasach II wojny światowej w Nowym Mieście, o latach przedwojennych oraz o patronie naszej szkoły – Filomatach Nowomiejskich. Dnia 16 października pani dyrektor Bożena Rutkowska-Marciniak uroczyście przekazała panu Koreckiemu tytuł „Przyjaciela Szkoły”. Panu dr. A. Koreckiemu jeszcze raz dziękujemy za współpracę i pomoc oraz serdecznie gratulujemy.


  Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich

  {gallery}galeria/przyjaciel_szkoly{/gallery}

 • Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

  W trakcie sezonu grzewczego wzrasta liczba przypadków zatrucia tlenkiem węgla, a przyczyną często jest niewiedza lub zaniedbania związane z niewłaściwym wykorzystaniem urządzeń grzewczych.
  W związku z powyższym powiat nowomiejski przyłączył się do akcji informacyjnej pn "Czad nie musi zabijać'', której celem jest promowanie elementarnych zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych.
  Informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie w dniach 4 listopada i 6 listopada 2013 roku w godzinach od 9.00- 14.00 pod darmowym numerem telefonu 800-606-646, będzie można uzyskać informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym.
  W przypadku pojawienia się podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla należy bezzwłocznie dzwonić pod numery alarmowe 112 lub 998.

                              
  Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Starostwo Powiatowe
  w Nowym Mieście Lubawskim

 • XLV Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 24 października 2013 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLV Sesji Rady Powiatu.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu.
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu.  
  7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  8. Informacja nt. gospodarki odpadami po wdrożeniu nowego systemu.
  9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowomiejskiego w roku szkolnym 2012/2013.
  10. Założenia do budżetu na 2014 r.
  11. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
  12. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
  13. Przerwa.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013-2037 oraz uchwał zmieniających: XXXV/276/2013 z dnia 24.01.2013 r., XXXVI/290/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., XXXVII/295/2013 z dnia 28.03.2013 r., XXXVIII/305/2013 z dnia 25.04.2013 r., XXXIX/313/2013 z dnia 29.05.2013 r. , XL/322/2013 z dnia 27.06.2013 r., XLII/336/2013 z dnia 25.07.2013 r., XLIV/346/2013 z dnia 26.09.2013 r.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013 r. oraz uchwał zmieniających: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013 r., XXXVI/291/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., XXXVII/296/2013 z dnia 28.03.2013 r., XXXVIII/306/2013 z dnia 25.04.2013 r., XXXIX/314/2013 z dnia 29.05.2013 r., XL/323/2013 z dnia 27.06.2013 r., XLII/337/2013 z dnia 25.07.2013 r. XLIV/347/2013 z dnia 26.09.2013 r.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu, realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  19. Sprawy różne.
  20. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu.


  Przewodnicząca Rady Powiatu
   
  Zofia Andrzejewska

  Przed sesją o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

 • IV Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych

  16 października 2013 na hali widowiskowo - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się IV Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowomiejskiego. Turniej zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Wśród zaproszonych gości obserwujących zawody, starostę nowomiejskiego reprezentowała Ewa Kalisz - Górzkowska, sekretarz powiatu.

  {gallery}galeria/4_badminton{/gallery}

  Zdjęcia: Radosław Jaroszewski

 • I Turniej Gminny "Jestem sprawny na szóstkę"

  16 października Szkoła Podstawowa w Tereszewie, wspólnie z Warmińsko - Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym, Starostwem Powiatowym, gminą Kurzętnik oraz firmą”Jan-Pol” zorganizowała turniej sportowy dla klas I-III „Jestem sprawny na szóstkę”.  Cztery drużyny z gminy zmagały się z szeregiem konkurencji, pod okiem komisji sędziowskiej. Pierwszą okazała się drużyna z Marzęcic, przed Brzoziem, Tereszewem i Kurzętnikiem.Jednak zmagania sportowe nie były najważniejszą atrakcją tego dnia. Szkołę odwiedziły znane osobowości sportowe: Wacław Wasiela - przewodniczący Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie, Magdalena Fularczyk - wioślarka, brązowa medalistka olimpijska z Londynu z 2012 roku Ryszard Szczepański, trener mistrza olimpijskiego w biegu na 3000 m z przeszkodami – Bronisława Malinowskiego oraz Piotr Śleboda, halowy mistrz Polski w skoku wzwyż z 2013 roku. Imprezę poprowadził Mirosław Urbanowski, koordynator sportu w naszym powiecie.

  {gallery}galeria/sprawny_6{/gallery}

 • Wizyta w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

  W dniach 8 - 10 października 2013  w Powiecie Nowomiejskim na zaproszenie Starosty Ewy Dembek gościła delegacja Starostwa z Wildeshausen (Powiat Oldenburg). Delegacja na czele ze starostą Frankiem Egerem przyjechała na rozmowy dotyczące ewentualnej współpracy w zakresie szkolnej praktyki na płaszczyźnie szkolnictwa zawodowego.
  Oprócz starosty Franka Egera w rozmowach brali udział dyrektor urzędu demografii, integracji i projektów: dr Ina-Maja Lemke Hadick, dyrektor zespołu szkół zawodowych w Wildeshausen: Gerard Albert, kierownik praktyk zawodowych z zakresu gastronomii: Christa Evers.
  Spotkanie  delegacji  z wicestarostą, dyrektorem i nauczycielami odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Gości z Niemiec oprowadził po nowej szkole dyrektor – Mirosław Wodara. Na początku spotkania został wyświetlony film, który był wykorzystywany  przed naborem uczniów w roku szkolnym 2012/2013.   
  Podczas rozmów ustalono wyjazd grupy uczniów (kierunek gastronomiczny) na praktyki do Powiatu Oldenburg w miesiącu maju 2014 roku, natomiast przyjazd uczniów z Niemiec zaplanowano na listopad 2014 roku.

  {gallery}galeria/wizyta_81013{/gallery}

  Zdjęcia: Krzysztof Florkowski

 • Obchody Dnia Nauczyciela

  10 października 2013 roku na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaproszeni zostali dyrektorzy szkół i placówek oświatowych: Arkadiusz Wierzbowski dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kurzętniku, Bożena Maciejewska dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Barbara Przeradzka - Martko dyrektor Zespołu Szkół im. C.K. Norwida  w Nowym Mieście Lubawskim, Mirosław Wodara dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku oraz Małgorzata Wojnarowicz dyrektor Domu Dziecka w Pacółtowie.

  Ponadto Wicestarosta Marcin Buliński uhonorował nauczycieli, którzy w  roku szkolnym 2012/2013 uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego.

  Zespół Szkół im. C.K. Norwida  w Nowym Mieście Lubawskim: Anna Faltynowska - nauczyciel dyplomowany, Lucyna Paczkowska - nauczyciel dyplomowany, Aleksandra Dreszer - nauczyciel mianowany, Aleksandra Rutkowska - nauczyciel mianowany.
  Zespół Szkół Zawodowych: Grażyna Gilgenast - nauczyciel dyplomowany, Joanna Luftmann - nauczyciel dyplomowany, Jolanta Paplińska - nauczyciel dyplomowany.
  Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji: Paulina Morenc - nauczyciel kontraktowy.

  {gallery}galeria/den_13/{/gallery}

 • Informacja o programie JUNIOR

  Termin składania w oddziałach PFRON wniosków do realizacji w 2014 roku programu pn. "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" upływa z dniem 30 listopada 2013 r.
  Zasady programu i obowiązujące procedury, jak też wszystkie niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl.

   

 • Informacja z XLIV Sesji Rady Powiatu

  Głównym tematem XLIV Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 września br. były bieżące i planowane remonty dróg wojewódzkich na terenie powiatu nowomiejskiego. Radni zgłosili szereg pytań i wniosków panu Januszowi Adamiakowi - Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, który przybył na sesję w zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na sesji obecna była również Radna Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Jolanta Szulc. Wszystkie postulaty spisano i przesłano do Zarządu Województwa, Sejmiku Województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy.

  Do pobrania:

  {gallery}galeria/sesja_26_09{/gallery}

 • XVIII Festyn Ekologiczny

  5 października 2013 r. zorganizowany został powiatowy XVIII Festyn Ekologiczny. Od kilku już lat ma on formę wyjazdową. W tym roku miejscem wycieczki był Mazurski Park Krajobrazowy. Organizatorem imprezy jest tradycyjnie Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach. Wspiera ją zaś od lat Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. W Festynie wzięło udział 12 szkół podstawowych z terenu powiatu nowomiejskiego. Program wyjazdu był bardzo atrakcyjny: obejmował aktywne zwiedzanie Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, połączone z warsztatami ekologicznymi, spływ rzeką Krutynią oraz odwiedziny w Galindii – pogańskiej pruskiej wiosce tematycznej w miejscowości Iznoty. Celem Festynu jest jak zwykle nagrodzenie szczególnie aktywnych na polu ekologii uczniów szkół podstawowych, dalsze zwiększanie ich wiedzy przyrodniczej i kształtowanie postawy pro środowiskowej, poznanie walorów przyrodniczo-kulturowych regionu, integracja szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego, doskonalenie umiejętności pracy w zespole. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do obejrzenia wielu gatunków zwierząt krajowych i egzotycznych, w tym gatunków bardzo rzadkich i nieczęsto spotykanych nawet w ogrodach zoologicznych, jak ryś, głuszec, belik, bocian czarny czy łoś. Co więcej, w Kadzidłowie do większości gatunków zwierząt można podejść całkiem blisko, a nawet je dotknąć. Spływ łodziami po Krutyni również był niesamowitym przeżyciem. Krystalicznie czysta, dość płytka woda pozwala obserwować pływające ryby. Z bliska można oglądać wiele gatunków dzikich kaczek. Walory krajobrazowe terenu są po prostu wspaniałe. Ostatnim punktem trasy była Galindia. Jest to odtworzona osada z czasów pogańskich Prusów. W formie zabawy z przewodnikiem prowadzone są zajęcia edukacyjne o życiu w czasach Mieszka I, ówczesnych zwyczajach, kulcie bogów, zależnościach między plemionami itd. Cały teren zdobią niezliczone piękne rzeźby w drewnie. Dzieci otrzymały dodatkowo niespodzianki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Bardzo udany wyjazd uświetniła dodatkowo piękna, słoneczna pogoda. Po raz kolejny organizacja Festynu Ekologicznego w Tylicach pokazała, że impreza ta jest jednym z kluczowych przedsięwzięć w zakresie prowadzonego od lat Programu Edukacji Ekologicznej w powiecie nowomiejskim.

  {gallery}galeria/festyn_tylice{/gallery}

  Tekst i zdjęcia: Krzysztof Puwalski

 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

  30 września 2013 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim pod przewodnictwem Sekretarza Powiatu Ewy Kalisz - Górzkowskiej odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
  W trakcie posiedzenia omówiono na podstawie informacji Komendy Powiatowej Policji  zjawiska związane z przestępczością nieletnich, wiktymologią małoletnich, narkomanią, alkoholizmem w kontekście programów profilaktycznych związanych z działaniami  Policji. W związku z dużą podatnością nieletnich na złe wzorce w grupach rówieśniczych rodzice powinni obserwować zachowanie dzieci, szczególnie w wieku gimnazjalnym i licealnym. Omówiono też działania Policji polegające na zminimalizowaniu zjawisk zagrażających małoletnim. Są to między innymi następujące akcje: „Chroń dzieci przed alkoholem”, „Prędkość, pasy” czy też „Bezpieczne wakacje/ferie”, prowadzone na terenie całego powiatu nowomiejskiego. KP Policji prowadzi też szereg innych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
  Omówiono też problemy osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat. Liczba osób zarejestrowanych w PUP na koniec sierpnia, posiadających status bezrobotnego samotnie wychowującego dzieci, liczyła 311 osób, z czego 257 to kobiety. Liczba osób samotnie wychowujących dziecko do lat 18 systematycznie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. To zjawisko społeczne, które zasadniczo wpływa na możliwość podjęcia zatrudnienia. Takie osoby tworzą grupę zróżnicowaną społecznie. Są to osoby w różnym wieku i sytuacji prywatnej. Najczęściej są to kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Osoby wychowujące samotnie co najmniej jedno dziecko są w głównej mierze długotrwale bezrobotne (225 osób), pozostając w ewidencji powyżej 12 miesięcy.
  Dokonano też oceny w zakresie nadzoru Starosty w regularnym transporcie przewozu osób, specjalnym regularnym (przede wszystkim młodzież szkolna) z uwzględnieniem współpracy z zarządcami dróg tj. Wójtami Gmin, Burmistrzem Miasta, Zarządem Dróg Powiatowych, Wojewódzkich i Krajowych oraz KP Policji i Inspektoratem Transportu Drogowego w Olsztynie. Szczególnie bulwersującym opinię społeczna jest temat dowozu dzieci i młodzieży do szkół z uwagi na ponoszone przez samorządy gminne i powiatowy koszta. Obecnie najwięcej emocji również wśród uczestników posiedzenia, wzbudził dojazd do nowej szkoły zawodowej w Kurzętniku. Starostwo Powiatowe ze swej strony, jak to podkreślił przedstawiciel Wydziału Komunikacji i Transportu monitoruje sytuację, dokonując na bieżąco kolejnych ustaleń z przewoźnikami.
  W trakcie posiedzenia Komisji na podstawie informacji Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji dokonano omówienia problematyki związanej z propagowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy na temat zagrożeń w Internecie. W roku szkolnym 2012/2013 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z zakresu profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie przeprowadziła zajęcia grupowe na terenie szkół i placówek oświatowych łącznie dla 217 uczniów szkół podstawowych  i  gimnazjalnych. Były to zajęcia profilaktyczne „Owce w sieci”,  „3…2…1…Internet” oraz zajęcia warsztatowe „STOP cyber przemocy” ,  „Bezpieczne wakacje z komputerem”. Będą one kontynuowane w roku szkolnym 2013/2014. Kolejne emocje uczestników posiedzenia wzbudził temat bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego osób starszych. Wg informacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ich liczba z roku na rok się zwiększa. Część z nich wyjeżdża na turnusy do sanatorium, natomiast 54 osoby znajdują się w Domu Pomocy Społecznej. Dyrektor Szpitala, Jan Karwowski podkreślił, że w szpitalu w Nowym Mieście Lubawskim niestety nie ma oddziału geriatrii, który mógłby skutecznie zajmować się osobami starszymi. Obecnie najczęściej osoby starsze przyjmowane są na oddział chorób wewnętrznych, ginekologiczny w wypadku kobiet, czy też chirurgiczny.  Zdarzają się przypadki, że osoby starsze są przywożone do szpitala przez swoje dzieci na okres przejściowy, czekając na miejsce w domach opieki. Niestety, jak zauważyli uczestnicy posiedzenia, problem ten występuje w całym kraju i w związku z tym wymaga wielu zmian systemowych, niestety bardzo kosztownych. Jak zauważono również, na terenie całego kraju, występuje duży niedobór odpowiednich kadr /lekarzy geriatrów i pielęgniarek o tej specjalności.

  Sporządził:
  K. Grzonkowski

 • "Razem o łupkach"

  Szanowni Państwo,

  zespół programu edukacyjno - dialogowego „Razem o łupkach” wraz  ze starostami powiatów: elbląskiego i brodnickiego informują  o planowanych debatach otwarcia programu „Razem o łupkach”. Debata Otwarcia to pierwsze spotkanie w ramach projektu „Razem o łupkach” organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa, które  rozpoczyna proces dialogowy na temat poszukiwania i wydobywania  gazu z łupków. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane wyniki diagnozy lokalnej przeprowadzonej wśród mieszkańców oraz informacje o zasadach działania Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD).

  Głównym zadaniem i celem istnienia Lokalnych Komitetów Dialogu jest prowadzenie dialogu społecznego, zdobywanie wiedzy i przekazywanie jej innym mieszkańcom oraz prowadzenie negocjacji w celu podpisania umowy społecznej.

   Agenda spotkań:

  1. Zaprezentowanie mieszkańcom założeń programu „Razem o łupkach”.
  2. Prezentacja wyników lokalnej diagnozy społecznej.
  3. Przedstawienie założeń działania Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD).
  4. Dyskusja.

  Terminy debat otwarcia

  MIASTO

  DATA

  GODZINA

  ADRES

  Elbląg

  16.10.2013

  13.00

  Starostwo Powiatowe w Elblągu

  ul. Saperów 14 A

  Braniewo

  17.10.2013

  13.00

  Starostwo Powiatowe w Braniewie

  Plac Piłsudskiego 2

  Do pobrania: