Main content

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Starosta Nowomiejski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego - działka nr 1662/4 o powierzchni 2,0091 ha,

Starosta Nowomiejski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego - działka nr 1662/4 o powierzchni 2,0091 ha,

12-02-2016

GK.6840.3.2015 Nowe Miasto Lubawskie,11.02.2016 r.   O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity:...

Więcej...
Starosta Nowomiejski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego - działka nr 1662/2 o powierzchni 2,0482 ha,

Starosta Nowomiejski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego - działka nr 1662/2 o powierzchni 2,0482 ha,

12-02-2016

GK.6840.4.2015 Nowe Miasto Lubawskie,11.02.2016 r.   O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst...

Więcej...
Starosta Nowomiejski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego - działka nr 1662/6 o powierzchni 2,6260 ha,

Starosta Nowomiejski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego - działka nr 1662/6 o powierzchni 2,6260 ha,

12-02-2016

GK.6840.5.2015 Nowe Miasto Lubawskie,11.02.2016 r.   O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity:...

Więcej...
Informacja z XVI Sesji Rady Powiatu

Informacja z XVI Sesji Rady Powiatu

08-02-2016

Głównym punktem XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2016 r. były inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich. Na sesję przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział...

Więcej...
Wyróżnienie dla Urzędu Pracy

Wyróżnienie dla Urzędu Pracy

29-01-2016

Podczas XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2016 r. władze powiatu złożyły gratulacje Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Tomaszowi Rafalskiemu z okazji zdobycia wyróżnienia podczas regionalnych obchodów Dnia Pracownika...

Więcej...
Bal karnawałowy WTZ

Bal karnawałowy WTZ

29-01-2016

W środę 27.01.2016 r., w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbył się coroczny bal karnawałowy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała Kierownik WTZ Nowe...

Więcej...
Spotkanie z przedstawicielami Banku Żywności

Spotkanie z przedstawicielami Banku Żywności

27-01-2016

25.01.2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Żywności w Olsztynie dotyczące współpracy z lokalnymi samorządami w zakresie dożywania najuboższych mieszkańców Powiatu...

Więcej...
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

25-01-2016

Rada Nadzorcza Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe...

Więcej...
XVI Sesja Rady Powiatu

XVI Sesja Rady Powiatu

22-01-2016

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w...

Więcej...
96 rocznica powrotu Powiatu do Macierzy

96 rocznica powrotu Powiatu do Macierzy

20-01-2016

19 stycznia 1920 roku, o godzinie 15.00 (temp. ok. - 8⁰ C) do Nowego Miasta Lubawskiego (od strony Kurzętnika) wkroczył oddział Wojska Polskiego na czele z por. Ryszardem Wybrańcem. Na...

Więcej...
Toast noworoczny

Toast noworoczny

12-01-2016

8 stycznia 2016 r. odbyło się coroczne spotkanie - Toast Noworoczny, Starosty Nowomiejskiego i Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z przedstawicielami władz samorządu wojewódzkiego, przedstawicielami władz samorządów gminnych, miejskich, powiatowych, radnymi...

Więcej...
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją w 2016 r. zadań powiatu przez organizacje pozarządowe.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją w 2016 r. zadań powiatu przez organizacje pozarządowe.

08-01-2016

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją w 2016 r. zadań powiatu przez organizacje pozarządowe.     Lp. Nazwa zadania Planowane wydatki w 2016 r. Termin...

Więcej...
Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy

Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy

05-01-2016

W okresie od 15 kwietnia do 30 listopada 2015 r. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku brał udział w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego  i otrzymał tytuł „Innowacyjna szkoła...

Więcej...
Podziękowania dla przedsiębiorcy

Podziękowania dla przedsiębiorcy

31-12-2015

29 grudnia 2015 r. podczas XV Sesji Rady Powiatu starosta Andrzej Ochlak wspólnie z przewodniczącym rady Kazimierzem Wiśniewskim i wicestarostą Katarzyną Trzaskalską pogratulowali Andrzejowi Galińskiemu, prezesowi Biogal sp. z o.o...

Więcej...
Informacja dla beneficjentów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Informacja dla beneficjentów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

31-12-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ulegają zmianie godziny obsługi interesantów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Obsługa programu odbywać się...

Więcej...
Konsultacje społeczne dotyczące planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu nowomiejskiego

Konsultacje społeczne dotyczące planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu nowomiejskiego

29-12-2015

Starosta Nowomiejski informuje, że w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa w formie papierowej oraz na stronach internetowych www.powiat-nowomiejski.pl i www.bip.powiat-nowomiejski.pl w formie elektronicznej dostępny jest projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego...

Więcej...
XV Sesja Rady Powiatu

XV Sesja Rady Powiatu

23-12-2015

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XV Sesję Rady Powiatu w...

Więcej...
VI Jarmark Bożonarodzeniowy

VI Jarmark Bożonarodzeniowy

22-12-2015

20.12.2015 r., (niedziela) Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim przy współorganizacji Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało VI Jarmark Bożonarodzeniowy. Na nowomiejskim Rynku ponownie zrobiło się tłoczno od...

Więcej...
Spotkanie opłatkowe Komitetu Rozbudowy Szpitala

Spotkanie opłatkowe Komitetu Rozbudowy Szpitala

22-12-2015

10 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej MCK w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie opłatkowe Komitetu Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim. Coroczne przedświąteczne spotkania Komitetu są doskonałą okazją...

Więcej...
Spotkanie integracyjne rodzin zastępczych

Spotkanie integracyjne rodzin zastępczych

14-12-2015

Zgodnie z zapisem art. 77 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015r. poz. 332 z późn...

Więcej...
Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

10-12-2015

W związku z Obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS Rejonowy Oddział PCK z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w...

Więcej...
Podsumowanie pobytu uczennic ZSZ w Kurzętniku w Niemczech – praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach gastronomicznych

Podsumowanie pobytu uczennic ZSZ w Kurzętniku w Niemczech – praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach gastronomicznych

10-12-2015

Zgodnie z podpisaną umową na realizację przez ZSZ w Kurzętniku projektu „W życzliwej szkole marzenia stają się celem – praktyki zawodowe w Niemczech” w ramach programu Erasmus+, druga grupa uczniów...

Więcej...
Obchody wydarzeń 7 grudnia 1939

Obchody wydarzeń 7 grudnia 1939

10-12-2015

W 77. rocznicę wydarzeń 7 grudnia 1939 roku młodzież Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim oraz władze samorządowe miasta i powiatu wraz ze społeczeństwem uczcili pamięć pomordowanych. Po Mszy...

Więcej...
Mikołajkowe wizyty

Mikołajkowe wizyty

09-12-2015

Z okazji Dnia Świętego Mikołaja Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Pan Andrzej Korecki odwiedzili dzieci na Oddziale...

Więcej...
95 lat Hufca

95 lat Hufca

08-12-2015

Oficjalne obchody z okazji 95-lecia powstania harcerstwa na Ziemi Nowomiejskiej zorganizowała Komenda Hufca ZHP im. Bohaterów Września 1939 roku w Nowym Mieście Lubawskim. Na początku uroczystości odbył się przed budynkiem...

Więcej...
Komisja Oświaty w Domu Dziecka

Komisja Oświaty w Domu Dziecka

07-12-2015

3 grudnia 2015 w siedzibie Domu Dziecka w Pacółtowie odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu. W pierwszej części posiedzenia radni zapoznali się z...

Więcej...
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 3.12.2015

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 3.12.2015

07-12-2015

3 grudnia 2015 w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Wicestarosty Nowomiejskiego, Pani Katarzyny Trzaskalskiej, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu...

Więcej...
Bieg Mikołajkowy

Bieg Mikołajkowy

07-12-2015

W dniu 04.12.2015 r., z okazji zbliżających się wielkim krokami „Mikołajek” na Stadionie Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim odbył się tradycyjny, coroczny „Bieg Mikołajkowy” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym...

Więcej...
XIV Sesja Rady Powiatu

XIV Sesja Rady Powiatu

04-12-2015

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w...

Więcej...
Informacja

Informacja

02-12-2015

W dniu 08.12.2015 r., od godziny 09.00 przed siedzibą PCK w Nowym Mieście Lubawskim ul. Grunwaldzka 10 (budynek PZU) rozdawane będą bezpłatnie jabłka. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Prosimy o zabranie...

Więcej...
Dzikie rośliny i zwierzęta w powiecie nowomiejskim – pogadanka dla dzieci w Brzoziu Lubawskim

Dzikie rośliny i zwierzęta w powiecie nowomiejskim – pogadanka dla dzieci w Brzoziu Lubawskim

02-12-2015

W piątek 27 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim odbyły się zajęcia poświęcone ciekawym gatunkom dziko żyjących roślin i zwierząt, żyjących na naszym terenie...

Więcej...
Komunikat  Mistrzostw Warmińsko-Mazurskiego SZS w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych

Komunikat Mistrzostw Warmińsko-Mazurskiego SZS w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych

02-12-2015

Dnia 27.11.2015 r., o godzinie 10.30 w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Mrocznie Dyrektor szkoły Pan Krzysztof Klonowski powitał zebranych, którzy przybyli na Mistrzostwa Województwa. Wśród gości znaleźli się: Starosta...

Więcej...
Komunikat Halowych Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w Piłce Nożnej Chłopców

Komunikat Halowych Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w Piłce Nożnej Chłopców

02-12-2015

Dnia 25.11.2015 r., o godzinie 10.30 nastąpiło uroczyste otwarcie Halowych Mistrzostw Województwa WMSZS w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. Wszystkich uczestników powitała Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kurzętniku Krystyna Wójcik-...

Więcej...
"Dobry nastrój, śmieszne minki - to zasługa witaminki”

"Dobry nastrój, śmieszne minki - to zasługa witaminki”

30-11-2015

Zgodnie z długoletnią tradycją Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim przy współudziale Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim dnia 26.11.2015 r., w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia zorganizowało...

Więcej...
Gra decyzyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Gra decyzyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

27-11-2015

W dniu 26.11.2015 r. przeprowadzono pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego grę decyzyjną Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem gry było reagowanie Zespołu spowodowane wystąpieniem silnie wiejącego wiatru, opadów deszczu ze śniegiem i...

Więcej...
Informacja z XIII Sesji Rady Powiatu

Informacja z XIII Sesji Rady Powiatu

27-11-2015

XIII Sesja Rady Powiatu odbyła się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W pierwszej części sesji radni oraz zaproszeni goście wysłuchali informacji Komendanta Powiatowego PSP Jacka Audy na temat...

Więcej...
Sprawa Volkswagena - postępowanie UOKiK

Sprawa Volkswagena - postępowanie UOKiK

27-11-2015

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach koncernu Volkswagen. Urząd wezwał przedsiębiorcę do przekazania informacji niezbędnych do ustalenia, czy istnieją podstawy do...

Więcej...
„Biała Wstążka – Otwarte Drzwi”

„Biała Wstążka – Otwarte Drzwi”

26-11-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż w dniu 5 grudnia 2015 r. w godzinach od 8.00 do 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym...

Więcej...
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 20 listopada 2015

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 20 listopada 2015

25-11-2015

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia na podstawie informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży...

Więcej...
Wyróżnienia na XIII Sesji

Wyróżnienia na XIII Sesji

25-11-2015

24 listopada 2015 podczas XIII Sesji Rady Powiatu, Kazimierz Wiśniewski i Andrzej Ochlak pogratulowali Darii Bartnickiej i Dominikowi Światkowskiemu uzyskania stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Daria jest uczennicą Zespołu Szkół Zawodowych...

Więcej...
Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

24-11-2015

Światowy Dzień Rzucania Palenia ma już ponad 40 letnią tradycję. Pomysł zrodził się w 1974 roku w Kalifornii, gdzie zachęcono ponad milion palaczy do porzucenia palenia papierosów na jeden dzień...

Więcej...
Zabawa Andrzejkowa Warsztatów Terapii Zajęciowej

Zabawa Andrzejkowa Warsztatów Terapii Zajęciowej

24-11-2015

18 listopada 2015 r. odbyła się coroczna impreza WTZ w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku – zabawa andrzejkowa. Uroczystego otwarcia dokonała Kierownik placówki Pani Karina Leliwa. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni...

Więcej...
Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

19-11-2015

W związku z przystąpieniem do opracowania „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na...

Więcej...
XIII Sesja Rady Powiatu

XIII Sesja Rady Powiatu

17-11-2015

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w...

Więcej...
Biegi Niepodległości

Biegi Niepodległości

17-11-2015

Biegi Niepodległości im. Franciszka Piaseckiego to impreza, która już na stałe wrosła w nowomiejski kalendarz biegowy. W tym roku biegi uświetniające 97. rocznicę Niepodległości odbyły się na stadionie MOSiR, pod patronatem...

Więcej...
VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych

VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych

10-11-2015

6 listopada 2015 r. odbył się VIII Halowy Turniej Osób Niepełnosprawnych w Piłkę Nożną. Gospodarzami oraz organizatorami spotkania byliśmy my, czyli Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim oraz...

Więcej...
„Marzenia i pasje oczami osoby niepełnosprawnej”

„Marzenia i pasje oczami osoby niepełnosprawnej”

06-11-2015

W piątek 30 października w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się uroczyste podsumowanie lokalnego konkursu „Marzenia i pasje oczami osoby niepełnosprawnej” połączone z balem dla uczestników, rodziców opiekunów i...

Więcej...
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2016 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2016 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

03-11-2015

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 11 ust. 1 pkt.2, ust.2, art...

Więcej...
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

02-11-2015

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz...

Więcej...
Nowy wzór wniosku o dofinansowanie

Nowy wzór wniosku o dofinansowanie

30-10-2015

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.e-bip.org.pl/pcprcentrumpomocy/ został udostępniony nowy wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Jednocześnie Powiatowe Centrum...

Więcej...
Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna

Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna

06-11-2014

3 listopada w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna. Oficjalnego otwarcia konferencji oraz powitania gości dokonała Pani Starosta Ewa Dembek. Wśród zaproszonych gości...

Więcej...