Głównej zawartości

Wykaz lokali do oddania w najem

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie sporządzenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem
Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t.  Dz.U. z 2015 r. poz. 782.)  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
ogłasza co następuje:
I
Przeznacza się do oddania w najem

 

Nr ewidencyjny działki

 

Oznacz w KW

 

Pow.

działki w ha

 

Położenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania lokalu

 

Okres umowy

 

czynsz

 

Termin wnoszenia

opłat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

488/21 w obrębie 9 Nowe Miasto Lubawskie

 

EL1N/00026354/6

 

0,4213

 

 

W budynku administracyjno - biurowym przy

ul. Grunwaldzkiej 3

w Nowym Mieście Lubawskim

 

 

Lokale użytkowe o powierzchni:

1. na parterze:

nr 18 i 19 o łącznej pow. 35,04 m2,

2. na I piętrze:

a) nr 107 o pow. 24,55 m2,

b) nr 112 o pow. 20,63 m2,

c) nr 113 o pow. 14,65 m2,

d) nr 123 o pow. 11,15 m2

 

Najem

na cele biurowe, medyczne, usługi

 

 

 

do

3 lat

 

 

Czynsz miesięczny

wg. stawki 15,00 zł/m² netto + koszty eksploatacyjne wynikające z kalkulacji

 

 

Do 15-go dnia każdego miesiąca

 

II
Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim w o kresie od dnia 14 lipca 2015 r. do 04 sierpnia 2015 r. (21 dni)

Share